2022. január 29., szombat

Felfüggesztettek a 'Kérdések a Hit Gyülekezetéről' c. Facebook csoportból!

Bevezető

Már régóta akartam írni erről a jelenségről általában, ami azoknál a személyeknél figyelhető meg, akik korábban a Hit Gyülekezete tagjai voltak és online, leginkább a Facebook csoportokban susárolnak, gúnyolódnak. Talán a legnépszerűbb ilyen csoportnak a neve a Kérdések a Hit Gyülekezetéről csoport, ahonnan az utóbbi napokban felfüggesztettek:Sértődöttség

Az utóbbi években azt látjuk, hogy akik korábban a Hit Gyülekezete tagjai voltak, ebbe a csoportba odagyűltek és gúnyolódó stílusban mindenféle dolgokat kibeszélnek. Mondanom se kell, a legtöbben (tisztelet a kivételnek) álnéven írogatnak, nem a saját Facebook profiljukkal (a saját arcukat sem merik vállalni a nyilvánosság előtt). Én megértem többek sérelmét és azt, hogy nagyon jól esik kibeszélni az ilyen dolgokat. Jómagam is évekig a Hit Gyülekezete tagja voltam és vegyes élményeim vannak. Nem támogatom a gyülekezet vezetői stílusát, se nem hagyom azt jóvá. Főleg nem azt, amivé az a közösség az utóbbi bő évtizedben vált: egy modern bizniszegyházzá. Távol esik az az igazi, eredeti, Jézus által bemutatott tanítványságtól. De mégis, mi az ottani és a többi hasonló kibeszélőkkel a probléma? A gúnyolódás! Ajánlom a csoport tagok figyelmébe az 1. Zsoltár 1. versét:

 "Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;  "

A gúnyolódás, csúfolódás és a susárlás nem Istentől van. A korábbi rossz élményekből tanulni kell, fel kell azokat dolgozni hit által, tanítani kell a témában járatlanokat és mint rossz példát eléjük tárni. Ezután pedig tovább kell lépni. Különösen egyes nők – akik sérültek a magánéletben, néha zátonyra futott a hívő házasságuk – szeretnek ott mindent kibeszélni, másoknak tanácsokat osztogatni. Okoskodók, azt gondolják, hogy ők mindenkinél mindent jobban tudnak. A Biblia már akkor is figyelmeztetett az ilyen özvegyasszonyokra:

"Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.
A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni:
"
(1 Tim. 5:4, 11)

Nahát, nahát. Már akkor is ez volt a susárló, hajótörést szenvedett hívő nők baja: hogy nem maradtak csöndben. 'Nincs új a nap alatt', ahogy bölcs Salamon megmondta. Ez a csoport kamu Facebook profiloktól hemzseg. Az egyik ilyen személy egy bizonyos Kira Varga. Ő tőle különösen óvakodjatok. Miután ott a fórumon az egyik beszélgetésszálon rendre utasítottam az Írások szerint, majd privát Messenger üzenetben is, egyszerűen felfüggesztett (👆), hiszen ő az egyik moderátor. Az alábbi képernyőkép ennek a tanúja:

Még normálisan megszólítani sem tud, pedig nem is találkoztunk soha, se nem ismerjük egymást személyesen. Azt elfelejti, hogy csakis abban a csoportban tud tiltásokat eszközölni, ahol ő neki erre jogosultsága van. Ezt az írást már nem tudja letiltani! 😀 Az ilyen Jézabelek – uralkodó női személyiségek – őrjöngenek, amikor érzik, hogy érett hívőkkel találkoznak, akiket nem tudnak kioktatni. Most itt hadd válaszoljak tételesen itt Varga Kirának, hiszen a csoportban már önkényesen felfüggesztette a tagságomat. Az alábbi posztban látható, hogy milyen akaratos egy jézabeli nő:

1. "magadat egy magasabb szintre emeled"

Hazugság először. A Bibliában vannak érettebb hívők, akik már sokat láttak, hallottak. Hogy valaki fiatal hitben, az 'zöldséget eszik', az a megállapítása pusztán tény. Azokat segítem, támogatom bármikor, ha ezt kérik. Szolgálunk egymásnak, én is, ahogy ez kötelességünk is (ld. Róma 14:2). Ennek ellenére vannak gyermeki fejlődési szinten hívők, általában véve ezt meg lehet állapítani.

2. "Krisztusban nincs tehát zsidó, görög, nincs szolga..." Gal. 3:28. 

Hazugság másodszor. A fenti bibliai idézet valóban ott van, azonban az a szellemi értelemben egyenlőségre vonatkozik, az újszövetségi, krisztusi áldások tekintetében (bűnbocsánat, újjászületés, vízzel való bemerítés, kegyelmi ajándékok stb.). Azonban véletlenül sem jelenti azt, hogy a nőnek mindent szabad. Főleg nem egy közösségben tanítani! Ebben a kontextusban használni tehát a fenti idézetet egyszerűen ördögi hazugság 👹 . A nő feje a férfi, a férfi feje Krisztus. A nőnek továbbá kendőt – fejfedőt – kell hordani a Biblia szerint, ha imádkozik, vagy prófétál, a férfinak ugyanakkor nem. A nőnek alázatosan szolgálnia kell és ha vita van, csendben maradni. Van egy szellemi tekintélyrend, ez nem lett eltörölve az Újszövetségben, ezt olvassuk az Írásokban. Pál apostol útmutatásai egyértelműek e tekintetben. Ez a napnál is világosabb. 

3. "a Messiás egyformán szeret mindenkit, aki őbenne van."

Hazugság harmadszor. Ez megint csak ferdítés, hiszen attól még, hogy a megváltás és Isten kegyelme és szeretet minden ember számára egyenlőképpen jár, aki Őhozzá járul, nem jelenti azt, hogy a nő egyenlő lenne a férfivel a nemek közti hatalmi rend tekintetében. Igen is vannak különbségek: 1. Krisztus 2. Férfi 3. Nő. Továbbá én sosem állítottam, hogy a nőket Isten kevésbé szereti, mint a férfiakat.

4. "Te kihagyod azt a részt, hogy a férfi feje a feleségnek, AHOGY Krisztus is feje az Egyháznak"

Hazugság negyedszer. Nem hagyom ki egyáltalán. Természetesen a férfinek is kötelező szeretni, ahogy Krisztus is szeretett. Ettől függetlenül nem változik a nő másodrendű szerepe a Bibliában, nincsen nemek közötti egyenlőség az Írásban. Ezt tudomásul kell venni.

A másik ilyen gerjedező nő egy bizonyos Anna Vadócz. Majd ő megmondja, hogy milyen az igazi 'keresztény férfi', hiszen neki egy 'normális világi' többet ér, amivel saját álhívőségét leplezi le:

 


És akkor máris Váradi Attilánál vagyunk, akit persze sokan nem szeretnek, hiszen szemükbe meri mondani nekik az igazságot:

A harmadik ilyen 'megmondó' nő pedig Anita Simon . Mondanom kell, az ő profilján sem látható egyetlen kép sem, ami az arcát akár félig-meddig mutatná. A profilkép pedig a keresztény körökben használt arab 'n' betű. Itt van nyilvánosan a válasz a fórumban írt posztjára:


1. "Ez egy szörnyű, nőgyűlölő hozzáállás. A nők elnyomását vallásos mázba forgatni..."

Ezt mondja igen, Jézabel. Akkor szeretnélek most felvilágosítani arról, az én álláspontom az bibliai! A szentírás mondja azokat, amiket én, tökéletesen megegyezik. Továbbá az nem a 'nők elnyomása' hanem a megfelelő isteni rend a nemek rendjét illetően. Undorító és gyáva talán te vagy: aki nyíltan szembe megy Isten beszédével az szentírás alapján. Az, hogy 14 éve vagytok együtt és 'fel sem merültek hatalmi kérdések' talán azért van, mert te uralkodsz a kapcsolatban és a férjed egy papucsférj! Az nyilván neked a 'normális férfi'. A Biblia azonban másként vélekedik. 

2. "nyugodtan hangsúlyozd a felsőbbrendűségedet..."

Én soha nem tartottam magam felsőbbrendűnek másoknál. Azonban a határozott, bibliai látást képviseltem a múltban és most is. Isten szava a Biblia, ami ott szerepel, az szerintem úgy van. Te pedig 'nem élsz boldogan', ha így látod...ha csak azt nem jelenti neked az állítólagos boldogság, hogy a kapcsolatodban uralkodsz.

Mindenkit óvva intek attól a csoporttól, de különösen az ott irkáló jézabeli, gerjedező nőktől! Távol áll tőlük az istenfélelem...😒 .

Felszólítás megtérésre és igazi tanítvánnyá válásra 

Mindenkinek ugyanazt mondom, a 'Kérdések a Hit Gyülekezetében' c. Facebook csoportban susárkodó, volt Hites, gerjedező, jézabeli nőknek, Bartus Laciknak és a többieknek, akik sérültek: térjetek meg, tessék Krisztus tanítványává válni és eltemetni a sértődéseiteket! Isten begyógyít. Legyen elég a sebek nyalogatásából, tessék tovább lépni és szolgálni Istent. Mutassátok meg a példáját annak, hogyan kell Jézus Krisztust követni a Földön.

Örülök annak, hogy részese lehetek a hitvédelmi szolgálatnak a mai korban Magyarországon, ez által az írás által is leleplezve a gonoszságot, a susárló Jézabeleket és Krisztus-követésére buzdítva mindenkit. Aki magát hívőnek vallja, az még nem az! Ahhoz kellenek a helyes cselekedetek is. Akinek bármilyen óhaj-sóhaja van, várom szeretettel. Szívesen válaszolok neki bármilyen közösségi médiás megkeresésére.

Krisztusban szeretettel, 

Quartus Miklós
2022. január 29.


25 megjegyzés:

 1. Igazán megtisztelő, hogy Quartus Miklós ENGEM is megemlít a legújabb Blogjában gerjedező Jezábelként! Isten áldjon meg gazdagon Miki!!

  Nekünk vannak bizonyítékaink a nőgyűlölő megjegyzéseidre, habár a Blogocskád önmagáért beszél. :D

  Egy szóval nem állítottam, hogy a Galata 3:28 nemi egyenlőséget támasztja alá. Én magam írtam, hogy SZELLEMBEN vagyunk egyenlőek, amit tagadtál, és egy teljesen más igével próbáltad megcáfolni, ezért kibővítettem az állításom, Bibliai alátámasztással.

  *Vettem észre, hogy az értő olvasás nem az erősséged, így nem fogok teológiai hitvitába állni veled, a tiltást nem vonom vissza.*

  Vállalom, amit privátban írtam neked, és igen, megérdemelsz egy pofont, mert lenéztél engem, és többi női társamat.

  Nem vettem zokon, amiket írtál rólam, de amiket az egyik csoport tag házasságáról és személyéről feltételeztél EGYENESEN UNDORÍTÓ!! Mégis mit képzelsz magadról?

  "Ezt mondja igen, Jézabel. Akkor szeretnélek most felvilágosítani arról, az én álláspontom az bibliai! A szentírás mondja azokat, amiket én, tökéletesen megegyezik. Továbbá az nem a 'nők elnyomása' hanem a megfelelő isteni rend a nemek rendjét illetően. Undorító és gyáva talán te vagy: aki nyíltan szembe megy Isten beszédével az szentírás alapján. Az, hogy 14 éve vagytok együtt és 'fel sem merültek hatalmi kérdések' talán azért van, mert te uralkodsz a kapcsolatban és a férjed egy papucsférj! Az nyilván neked a 'normális férfi'. A Biblia azonban másként vélekedik. "

  A te állításaid olyan távol állnak a Bibliától, mint Makó Jeruzsálemtől. Ismeretlenül azt állítani, hogy uralkodik a férjén farizeusi ítélkezés. 🙂

  Még mindig: Semmi közöd a kilétünkhöz, de ezek után biztos, hogy nem teszek fel valódi képet magamról, nem akarlak a Jezábeli tekintetemmel kísértésbe vinni. :)

  UI: Nem minket hazudtoltál meg, nem minket gyaláztál meg a Blogodban, hanem a bennünk lévő Szent Szellemet, és a felettünk álló Mennyei Atyát. Pííísz✌️

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem is baj, hogy a kilétetekhez nincs közöm, jobb így. Hiszen akkor felhasználnád arra, hogy a személyed elleni támadás történt ezen a blogon. Itt magával az álláspontoddal szemben és a túlzottan törekvő női uralkodás ellen írtam, azt tettem szóvá jogosan! Az általam írottak a Bibliában találhatók, ott látjuk, hogy hogyan kell egy alázatos nőnek viselkednie. Nem tartom vonzónak a Jézabeli tekintetet :-O ;-) És nem gondolom, hogy benned a Szent Szellem van, se nem tükrözi a viselkedésed a Mennyei Atya akaratát mindaddig, amíg jobb belátásra nem jutsz és nem bánod meg a jézabelkedésedet. Addig is áldás, békesség.

   Törlés
  2. Az már a te bajod. A Messiás szeretettel viszonyult a női nemhez is, te viszont nem. Csatlakozom Anitához, egy ökör vagy. Ennyi.

   Törlés
  3. -Aláírás: Varga Kira

   Törlés
 2. Én meg a másik gerjedező Jezabel vagyok. Pont a hozzád hasonló, nőket lenéző Jezabelfóbiás keresztény 'férfiak' miatt gondolom szt , hogy jobb egy világi férj , mint egy buggyant vallásoskodó. Krisztus szeretetét meg ne vedd a szádra, mert fogalmad sincs mit jelent.

  Egy virtuális pofont tőlem is kapsz a szemtelenségedért!

  Anna Vadócz

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Olyan nincs, hogy 'jézabelfóbiás keresztény férfiak'...hiszen maga a Biblia írja le, hogy milyen gonosz volt Jézabel, Akháb király felesége az Ószövetségben. Ezt te találtad ki. Ha jézabeli a viselkedésed, akkor az ellen kell menni, kivetni magadból és nem az azt szóvá tevő hívő férfiakat kell támadni, 'jézabelfóbiásnak' titulálni. A világi sokkal rosszabb! Mi közöd lenne hívőként egy világihoz? Semmi! Bízom benne, hogy ez az írás arra ösztönöz, hogy minél hamarabb találd meg Krisztust, találd meg Istenben a békességet és Krisztus tökéletes szeretetét az életedre. Mindeközben pedig békülj meg a bibliai útmutatást követni kívánó hívő férfiakkal. Békesség Krisztusban!

   Törlés
  2. Ez már vádlás és Szent Szellem káromlás, amit csinálsz. Térjél meg. -Varga Kira

   Törlés
 3. Aláírást lehagytam, - Szeretettel, Varga Kira. <3

  VálaszTörlés
 4. Ökör. Ennyi. A vallásos nőgyűlölete önmagáért beszél.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Semmilyen 'vallásos nőgyűlölet' nincs részemről. Képzeld, vannak istenfélő és alázatos hívő nők is! A Bibliában pedig a nő el kell, hogy fogadja a hívő férj vezetését, tekintélyét és támogatnia kell. Annak pedig szeretnie, ápolnia, gondoskodnia róla. Ilyen egyszerű ezt megérteni!

   Törlés
  2. A férfi feje a feleségnek, MIKÉNT A MESSIÁS AZ EGYHÁZNAK. Tudod mit tett a Messiás? Önmagát adta értünk, annyira szeretett minket. Te képes lennél ilyenre a feleséged érdekében? És képzeld el, hogy a Messiás nem zsarnokoskodott senki fölött, SŐT! Alázatos volt mások iránt. Ha ilyen nagy Bibliaguru vagy, biztos ismered azt a sztorit, ahol a Messiás megmosta az apostolok lábát. Nagy tévedés, hogy a férfinak kell a nőt vezetnie, ugyanis ISTENNEK KELL A FÉRFIT ÉS A NŐT VEZETNIE. A Vőlegényt és a Menyasszonyt az Atya köti össze a Szent Szellem által. A hármas-kötés mindkét kontextusban igaz. Ha a férfi úgy feje az asszonynak, ahogy a Messiás az Egyháznak, akkor a férfinek ÚGY KELL SZERETNIE A FELESÉGÉT, AHOGY A MESSIÁS SZERETETT MINKET. És még valami, Ő nem tartotta magát nagyobbnak nálunk! Te benned viszont Jezábel szelleme van és légyszíves hagyjál békén minden istenfélő alázatos nőt, maradj távol tőlük, addig amíg meg nem térsz. Őrjöngsz, mert nem tudsz egy nőt sem elnyomni. Ennyi. Egyébként nagyon parázna az a szőrös mellmutogatós képed Facebook-on.

   Törlés
  3. -Aláírás: Varga Kira

   Törlés
  4. F. Sára, F. SÁra mi lett belőled. Sajnállak, hogy ily útra tévedtél...

   Törlés
  5. "Nagy tévedés, hogy a férfinak kell a nőt vezetnie, ugyanis ISTENNEK KELL A FÉRFIT ÉS A NŐT VEZETNIE."

   EZ NEM IGAZ! Pontosan erről beszélek. Az Újszövetségben többször szerepel, hogy először a férfi, utána a nő. A férfié a vezetés, nem a nőé. Ha te azt gondolod, hogy egyenrangú a férfi és a nő a Bibliában, akkor fogalmad sincs az isteni rendről. Alázatos nő pedig nem vagy, hamis teológiát képviselsz és te akarod megmondani, ki-hogy lássa a dolgokat, többek közt érett férfiaknak is.

   Törlés
  6. Kedves Névtelenke! :))

   A Bibliában megvan írva, hogy a férfiak agapéval szeressék a feleségüket. Isten szeretete márpedig nem favorizál... A nőket is ugyanúgy szereti, mint a férfiakat. :)) A szeretet nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát stb. A Szellem gyümölcsei pedig szeretet, békesség, béketűrés, SZELÍDSÉG stb. Ezek a férfiakra IS vonatkozik, de mivel ők ezexerint egy magasabb rangot foglalnak el az (általad kitalált, nem létező) isteni rendben, akkor FŐLEG rájuk vonatkoznak ezek a versek. :))) Ha egy férfi NEM HAJLANDÓ agapéval szeretni a feleségét, lehúzhatja az isteni rendjét a wc-n. Csak azok nem képesek megbarátkozni az egyenlőség gondolatával, akikben uralkodási vágy van és saját magukat különbnek tartják másoknál (pedig megvan írva, hogy egymást tartsuk különbnek), mint ahogy te is lenéztél engem fiatalságom miatt, ráadásul negatívan beszéltél rólam. Lehet nem vagyok eléggé alázatos, de az nem a te dolgod, ha Isten úgy akarja, megtart engem. =) Ha Szellem szerint élük, Szellem szerint járjunk. Ne legyünk hiú dicsőségkívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.

   Törlés
  7. Ja, és nem fogok egy férfit magam fölé helyezni, mert az már bálványimádás. Nem lehet idegen istenem az Atya felett, alatt, mellett. Két urat sem lehet szolgálni.

   Törlés
  8. Kedves 'Gipsz Karton'! Kiről van szó? Nem tudom, kit néztem le fiatalsága miatt vagy kiről beszéltem negatívan. Az én nevem megtalálható ennek a blognak a nyitóoldalán, fényképpel. A cikkben és a kommentekben megtalálható részletesen, igei hivatkozásokkal az, hogy Isten mit gondol a nemek közötti különbségről. Ez a bibliai látásmód, nem pedig az 'általam kitalált, nem létező isteni rend'. Tessék engedelmesen, alázatosan olvasni a Szentírást és magadat alávetni annak! Az általad ide beírt igei hivatkozások pusztán vagdalkozások, nem ide vonatkoznak, kontextusból ki vannak véve. A férfiaknak természetesen agapé-szeretettel kell szeretniük a feleségüket, erre felszólítja őket Isten. Senki nem mondta, hogy nem kell. Nemek közti egyenlőség az írásokban pedig nincs! El lehet felejteni. Ez a világi genderideológia, de az nem Istentől van. Az isteni rend szerint van maga az Úr, aztán a férj és utána a feleség. Az asszonyoknak nem is lehetett tanítani se az újszövetségi gyülekezetekben, erre Pál felhívta a figyelmet. A nőket is szereti Isten, ez nem vitás. De meg van a megfelelő helyük, szerepük Isten országában: a férfiak munkájának segítése, szolgálata. Erre teremtette őket Isten. Az pedig, hogy 'bálvány' lenne a nőnek a férje, megint csak kiforgatása az írásoknak. Akinek szolgálsz, a munkáját segíted, az nem a bálványod, hanem pusztán engedelmesség és a megfelelő szerep megtalálása. Örülök, hogy legalább elismered, hogy nem vagy eléggé alázatos. Ez már a megtérés irányába tett lépés.

   Törlés
  9. Ha nem haragszol, nem fogok igazat adni neked és nem fogom úgy élni az életemet, ahogyan te látod jónak. Én egyedül az Élő Istennek vetem alá magam, nem egy halandó férfinak. Azért Isten mégiscsak hatalmasabb az embernél, nem? Engem nem férfi szolgálatára teremtett Isten, úgy gondolom azért ennél nagyobb érték van bennem. Te is gyakorolhatnád az alázatot, mert soha nem tisztelted a más nézetet, hanem leuraló, földbe tipró módon válaszoltál.

   Törlés
  10. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  11. De lehet igazad van. Valóban nem vagyok megtérve, mert lealacsonyodtam egy szarjankónak a szintjére, mint amilyen te vagy, és társalogtam veled. :)

   Törlés
  12. Én egyáltalán nem haragszom, hogy nem értesz velem egyet. Nem én foglak számonkérni majd az ítélet napján, a te életed jóléte pedig a te saját jól felfogott és közvetlen környezeted érdeke, nem az enyém. Amiatt viszont sokkal inkább aggódom, hogy Istennel sem vagy kiegyezve, hiszen amiket én mondok, azok a Bibliában vannak. Ezt Isten rendelte így. Ha egyedülálló vagy (esetleg özvegy), akkor pedig örülj neki. Igyekezzél, hogy tetszél az Úrnak, kövesd az írásokat, keresd az Úr akaratát. Továbbra is áll az, hogy a nő csendességben, szelídségben szolgáljon a hívő közösségben és a többi nőtársai felé, alázattal és ne akarjon versengeni a férfiakkal. Maga szolgálat nem lealacsonyító, hanem tisztességes dolog. Ezzel kapcsolatban ajánlom figyelmedbe Derek Prince egyik tanítását (V. Attila YT oldalán elérhető). Jézus Krisztus maga is szolgált, azért jött. A személyeskedést pedig szóra sem méltatom, azt sem tudom ki vagy. És ne mosolyogj, én is tudnék ilyen félig lealacsonyító jelzőkkel jönni. Azonban nekem ilyen ambícióim nincsenek.

   Törlés
 5. http://www.ichtys.hu/index.php/16-fokategoria/friss-hirek/57-ovakodjatok-a-jezabel-lelkulettol?fbclid=IwAR3HRRV6mOMwiZjnktcx0jYGSkFeL3bTyRNqOa6G_SOKHhZvwNHoSbCh3PY Ezt neked Miklós

  VálaszTörlés
 6. Kedves Miklós!

  Veled az a baj, hogy nincs bibliai intelligenciád, nem tudod integrálni a bibliai igazságokat az életedbe, ezért lettél egy nőgyülőlő tiszteletlen törvénykező farizeus. Azt hiszed a férfi minden asszony feje és rendreutasítgathatsz minden nőt. Hát ez nem így van.
  Te maximum saját feleségedet utasítgathatod , de még azt is csak úgy, mintha Krisztus tenné.
  Kérj Istentől segítséget, hogy rendezze a fejedben uralkodó káoszt és mindenkinek jobb lesz. Szetintem te nem tudod mi az a kegyelem, ez az alapproblémád, ezért bánsz az igével ilyen ridegen, mereven. az ige nem azért van, hogy gyerekes sértettségedben nőket verj vele verbálisan. Ez már egyfajta istenkáromlás. Tessék szépen megtérni!

  Anna Vadócz

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Anna!

   "Azt hiszed a férfi minden asszony feje és rendreutasítgathatsz minden nőt. Hát ez nem így van."

   Hát pedig pontosan így van! Ez van a Bibliában. Ajánlom, nézd meg ezt a rövid, videórészletet Derek Prince tanításából: https://www.youtube.com/watch?v=ugGokSUAg2M . A 20.sz. egyik legnagyobb bibliatanítója. Neki már csak, hiszel? Nem?

   Törlés