2022. március 20., vasárnap

Óvás a büszkeségtől - Váradi Attila megfeddése

Bevezető

Ebben az írásban az egyik legnagyobb emberi hibára szeretném felhívni a figyelmet: a büszkeségre. Az elmúlt évek során több embernél tapasztaltam ezt, úgy hívőnél mint hitetlennél. A Szentírás több helyen figyelmeztet ez ellen a magatartás, lelkiállapot ellen. Ez az egyik legnagyobb bűn. Isten számos helyen próbál óvni ettől, hiszen ez pontosan az embert gátolja meg Isten áldásainak átvételében, Isten munkájának egyik legerősebb gátja az istenhívő ember számára. Ezen írás célja pontosan az, hogy ezt időben felismerjük és lefaragjuk magunkban.   

FRISSÍTÉS (2022.nov.10)


Váradi Attila 2022.november 3.-án közzétett Youtube videótanításában– ami Derek Prince egyik tanítása szinkrontolmács fordításával – pontosan arról beszél néhai Derek testvér 13:20mp.-nél, hogy maga a megtévesztés előfutára, másnéven fő okozója maga a büszkeség! Pontosan az, amit én is észrevettem náluk és próbáltam erre a veszélyre figyelmeztetni őket. Tehát ebben a tanításban is megerősíteni láthatjuk a blogom mondanivalóját. A videóból kivágott rövid részletet a Twitter-en megosztottam, itt megtalálható: https://twitter.com/keresztenysegma/status/1590794554311315458 . Hiába, Isten maga munkálkodik minden ember életében így akaratlanul is. Továbbá szilárdan hiszem, hogy ez a figyelmeztetés nem csak Attilára vonatkozik, hanem minden hívő, magát Krisztus-követő lelkipásztor vagy szolgáló számára! Az eredeti, teljes videótanítás itt található Attila videófolyamában, ,'AKTUÁLIS! Derek Prince: Vigyázzatok, meg ne tévesszenek!' .

 

Mi az a büszkeség és miért rossz?

A büszkeség sokszor tapasztalható, érezhető más személyek által és több rokontulajdonság van, amit közvetlenül a büszkeség hoz elő vagy azzal együtt jár. Ezek tapasztalásakor már tudhatjuk, hogy az embernek a fő problémája maga a büszkeség, saját magának a dicsőítése. Tudom, hogy sokak számára fájdalmas ezzel szembesülni, hiszen saját maguk is megtalálják azokat a gyarló tulajdonságokat, amik a büszkeség rokonai és azzal együtt járnak, abból erednek. Azonban fontosnak tartom ezekre a tulajdonságokra ráismerni magunkban, hogy hatékonyabban tudjunk küzdeni velük szemben és legyőzni, kiiktatni magunkból. Az Isten-által elfogadott, kedves és ajánlott magatartás: az alázatosság. A Szentírásban végig azzal az alapelvvel találkozunk, hogy aki mindenáron felfelé akar törni, az végül lent találja magát. Aki pedig lent tartózkodik, alázatos az előbb-utóbb naggyá lesz. A felfelé vezető út a lelki értelemben lent maradás, a folyamatosan alázatosságban való élés. Tehát fordított a képlet, mint ahogy azt a mai, körülöttünk levő világban látjuk. Sajnos a mai korban nagyon sok ember ezt nem tudja vagy nem veszi figyelembe az életfilozófiájának megválasztásakor. 

"Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. " (Lukács 14:11, Károli)

 

Tehát a fenti Igeversből világos, hogy Isten akkor teszi naggyá az embert, ha magát alázatosságban tartja. Ezt Jézus mondja maga az evangéliumban. Másik Igeverset Péter apostolnál látjuk:

"...mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." (1 Péter 5:5b)

 

Azt hiszem, egyértelmű, hogy mik Isten elvárásai az Ő követőivel szemben. Ha egy hívő ember nem ilyen, akkor onnan tudhatjuk, hogy annál az illetőnél valami nem stimmel. Hiába mond jókat, ha maga az életében termő gyümölcsökkel ezt nem tudja alátámasztani. Az alábbi YT videóban beszélek erről:
 

A büszkeség rokontulajdonságai

 

Nos, aki idáig elolvasta és nem csak a Youtube videót nézte, annak itt egy kis bónusz! :-) Hiszen az itt leírt dolgok nem hangzanak el a YT videótanításban. Ezt egy régi, néhány évtizedes jegyzetben találtam meg és nagyon sokat segített számomra. Az alábbiakban felsorolt tulajdonságokból ismerhetjük meg, hogy ha valaki büszke. Az ilyen emberektől általában az egészséges lelkületűek önkénytelenül menekülni szoktak. Fontosnak tartom ugyanakkor hangsúlyozni, hogy egyes tulajdonságok halvány megnyilvánulása még önmagában nem biztos, hogy rossz, hanem csak azok túlzott, rendszeres megjelenése. Hiszen külön-külön lehetnek akár öröklött dolgok is, ami az ember személyiségének része. Mivel a büszkeségnek lehetnek fokozatai, az alább felsoroltak eleinte jelentkeznek, majd később megerősödhetnek. Mindazonáltal ezen tulajdonságok észlelése már olyan irányvonal lehet, ami az embert rossz irányba tereli és minél inkább megerősödik a büszkeségében.

Veszekedés, arrogancia, dühös reakció, fennhéjazás

Az ilyen viselkedésnek egyértelmű a gyökere az, hogy valaki a többieknél jobb, okosabb, nagyobb akar lenni. Nem tud normálisan reagálni, a lelke már sérült. 

Törvényeskedés, hibakeresés, felsőbbrendűség

Látjátok? Az ilyen tulajdonságokat túlzottan megjelenítők valahol állandóan hibát találnak azért, hogy az ő általuk vélt igazságot, tényállásokat próbálják a másik számára hihetővé tenni. Önmagában ezek halvány megléte lehet akár hasznos is, azonban rendszeres formában jelentkezve utalhat az egyén büszkeségi problémájára.

Magas lovon ülés, taníthatatlanság, vallási gőg, önérvényesítés

Találkoztatok már ilyen emberrel? Na látjátok. Mindenáron fontos akar lenni, első vagy vezető akar lenni egy adott közegben, közösségben. Figyeljünk arra, hogy a szelíd, alázatos formában történő helyreigazítás közlése nem egyenlő a fentiekkel. Ne keverjük össze azzal a magatartással, ha valaki őszintén és érthetően, normális hangnemben szeretné a másikat felvilágosítani. Azonban a fent felsorolt megnyilvánulások nem tartoznak ide. Ezek a negatív, gonosz magatartási formák. Az arrogáns, udvariatlan hangnemben történő, másikban riadalmat kiváltó arckifejezésekkel együtt történő megnyilvánulás. Továbbá, a másik gondolatainak semmibe vételének tapasztalása során máris érzékelhetjük, hogy az illetőnek a büszkeséggel van baja. Ez nem más, mint a másik kontrollálásának vágya. Ez pedig az ördögtől van! Álljatok neki ellene 👹

Váradi Attila-féle viselkedés megfeddése

 

Az utóbbi években biztos találkoztatok egy kedves, hívő tanítóval és misszionáriussal, V.Attilával (és segítőjével, Lucassal). Mindamellett, hogy sok jó dolgot tanít – amik közül sokkal jómagam is egyetértek – sajnos a fenti tulajdonságok megtalálhatóak nála. Különösen jellemző nála, hogy a Krisztusban hívő emberek vízkeresztségének (más néven vízzel való bemerítés) szellemi érvényességét firtatva, annak szellemi érvényességét aláásva győzködi a hívőket, hogy újra keresztelkedjenek meg. A Szentírásban azonban ennek semmilyen alapja nincs. Aki Krisztusban hívő lett és utána saját döntése után bemerítkezett, a hitét megtartotta, az Krisztusban van függetlenül attól, hogy milyen nehézségeken ment keresztül a hitében (vagy akár bűnöket követett el). A Szentírásban egyetlen példa van arra, hogy a hívők újra keresztelkedtek: ezt Pál apostolnál látjuk, amikor olyan hívőkkel találkozott, akik a János keresztségére keresztelkedtek meg. Azoknak azért kellett újra keresztelkedniük, mert nem Krisztusban voltak megkeresztelve. Azonban akik már Krisztusban hívőkké lettek és vízzel megkeresztelkedtek (bemerítésük volt), azoknak nincsen szükségük újra bemerítkezniük.
 
A személyes kapcsolatfelvétel során próbáltam ezeket közölni vele a fentieket, a reakciója azonban a visszatámadás, ellenállás, vádaskodás, kárhoztatás volt. Néhány nap illetve hét elteltével pedig letiltott Messenger-ről, Facebook-ról, Twitter-ről. Azt hiszi, hogy ezekkel a letiltásokkal ki tud radírozni az életből és az igazságot elhallgatni. Hát tévedett. Ezért most szeretettel, nyilvánosság előtt üzenem V. Attilának, hogy TÉRJEN MEG A BÜSZKESÉGÉBŐL! Alázatosan viselkedjen és úgy szolgáljon Istennek. Akkor lesz belőle egy hasznos és jó szolgája Istennek, ha szívből megtér a fentiekből, elhagyja azokat és bocsánatot kér azoktól az emberektől, akiket megbotránkoztatott. Ezek után saját magában képes lesz lefaragni a fenti, utálatos tulajdonságokat. Mindannyian térjünk vissza Krisztus által elénk tárt példához, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek. Lásd a Máté evangéliuma 18. fejezetének 4. versét:

"Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában." (Máté 18:4, Károli)

 
Aki hasonlóan tapasztalta fenti tulajdonságokat, kérem keressen meg privátban és szívesen nyújtok segítséget (ima, bátorítás) neki a helyreállításban és Isten Igéjének helyes látásában.

Továbbra is maradjatok meg Isten szolgálatában, Krisztus követésében!

Krisztusban szeretettel,
2022.márc.20.

[2022.11.10] - Rövid videóvágás hozzáadva kiegészítésként
[2022.3.20] - Máté 18:4 hozzáadva. A helyes, bibliai hozzáállás amit maga Jézus tárt elénk.

7 megjegyzés:

 1. Quartis Miklós ma feddést kapott Lucas Meyer-től, akivel engem össze akart veszelyteni a háta mögött, és a „taknyos kölyök” kifejezést használta rá. Quartus Miklós szerint Lucas a büszke, aki nem fogad el korrekciót a nála szellemibb testvérektől, miközben ő maga, Quartus Miklós lekezelő és lenéző hangvételt használ olyasvalski ellen a háta mögött, akiért Jézus meghalt. És ezt be nem ismerve ma megtörtént részünkről a por lerázása. Amikor beállsz Miklós Jézus elé, kérdezd már meg magadtól, beszélnél-e így Őelőtte a testvéredről? És voltaképpen ki is a büszke, aki ily lekezelő módon beszél másokról?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Csak most láttam valamilyen beállítási probléma miatt. Nem kaptam semmiféle feddést, én küldtem nagyon kemény figyelmeztetést Lucas Meyer számára. Valóban az a kifejezés írja le őt a legjobban. Az angol finomabb, 'new kid around the block' is elég jól jellemzi Lucas-t. A videóbeszélgetés során keményen intettem Lucas-t, hogy a varázsló, kontrolláló magatartást fejezze be. Német gestapo, náci szellem tartja fogva Lucas-t mindezt Jézus Krisztus képében, totálisan megvezetve őt. Nem fogadta el a feddést, s miután látta, hogy a rajta levő hamis szellem nem tud legyőzni, menekülő magatartást folytatott. Konkrétan elmenekült ez a gonosz szellem, aki Lucas-t fogva tartja és leuralta V. Attilát is. A kontroll, befolyásolás SOHA nem Istentől van, az MINDEN esetben hamis szellemi erő munkájának eredménye. A port leráztam én is Lucas Meyer-ről (és V. Attiláról is), erről tájékoztattam Lucas-t a beszélgetés után e-mailben. Továbbra is fennáll ennek a blognak a tartalma!

   Törlés
 2. Lucas Meyer legelső szkepticizmusa az volt, hogy szerinte Quartus Miklós nincsen újjászületve, mert a bemerítése
  hamis és nem történt meg az önmegtagadás. Ezért kezdett el minket egymásnak ugrasztani egy nyílvános imádkozásra való kihívás során és derogatív módon beszélni a háta mögött Lucasról nekem, és Lucasnak rólam az én hátam mögött (pletykálkodás, testvérek közötti viszályszítás). Miklós viselkedése igazolja Lucas eredeti szkepticizmusát. Részünkről megtörtént az elhatárolódás egy újabb áltestvértől, egy kereszténytől, aki nem született újonnan, hanem úgy viselkedik, mint egy világi, úgy beszél, mint egy világi, úgy él, mint egy világi, és aki csak önmagát hitegeti, hogy ő „keresztény”. És ezzel megint csak azt igazolja, hogy a kereszténység az egy hamis vallás, semmi köze Jézus követéséhez, az alázathoz, az önmegtagadáshoz, a Szent Szellem vezette életvitelhez. Aki Isten Igéjének nem rendeli alá magát, az mind hamis.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  2. Semmi ilyesmi nem történt a részemről. A 'pletykálkodás' vádja teljes hazugság, a tények védekezési szándékból eredő félremagyarázása. Lucas 'eredeti szkepticizmusa' is fals. Részemről szeretetből jövő intés, majd később feddés történt Attila irányába. Attila ahelyett, hogy alázatosan belátta volna a hibáját és elgondolkozott volna, azonnal ellentámadásba lendült át folyamatos vádaskodással. Lucas Meyer később maga beszélgetésre hívott és engem megpróbált betörni, vádaskodni, szitkozódni majd miután ez nem sikerült, a pokolra küldött. Tipikus jelei varázslásnak, a pszichikai erővel való befolyásolásnak. Sajnos továbbra is úgy látom, hogy Lucas Meyer hamis, kontrollt gyakorló leuralása alatt van. Ezt teljes szilárdsággal és magabiztossággal állítom Isten félelmében. Ennek a blogom tartalma továbbra is fennáll mindaddig, amíg Attilának az Úr kegyelmet nem ad arra, hogy szabadulni tudjon Lucas befolyása alól illetve Lucasnak, hogy alázatosan megtérjen a kontrollálás alól. Nekem az igazság mellett kell megmaradnom, még akkor is, ha egyeseknek ez ennyire nem tetszik.

   Törlés
 3. Hlatky Szabolcs is a maga módján ugyanerről beszél ebben a videójában: https://www.youtube.com/watch?v=aDwQGnbWdVA . Természetesen őt is szűrővel kell tekinteni (ahogy bárki mást is, engem is), azonban azokban amit mond, van igazság.

  VálaszTörlés

 4. TUDNAK SEGITSENEK TÜZELÖBEN,, CSILLÁNAK DAGANAT CISZTA VAN VESÉN PETEFÉSZEKBEN UGY NÉZ KI JÓINDULATU,, ,EZ ALLITOLAG CUKOR MIATT VAN, SULYOS CUKORBETEG VAGYOK 6 ÓRÁNKÉNT INZULIN nekem van//apidra ill. janumet tabletta// VARGA ZOLTÁN VADNA SZABADSÁG TÉR 15//VAGY VARGÁNÉ SZŰCS CSILLA ERSTE BANK 116 00006 0000 0000 2576 6862 voltam kardiologian szivkoszorú érszükület. ill.. szivbillentyü elégtelenség van mennem kell érfestésre,, ha tudnak kérem segitsenek VÉGREHAJTÓ HAVI 25 EZRET VON VÉGREHAJTO

  VálaszTörlés