2013. szeptember 18., szerda

"A melegek evangéliuma" című cikk komment

Nem olyan régen egy közeli keresztény ismerősöm felhívta a figyelmemet erre cikkre, ami a hetek.hu weboldalán jelent meg. Ezt a cikket Mo.-n állítólag sok helyi gyülekezetnek majdhogynem kötelező jelleggel továbbították. Én már 2 éve Angliában élek és én is tapasztaltam azt a jelenséget, amiről a cikk ír. Elsősorban ez a nyugati világ kereszténységét fenyegeti sokkal inkább, Magyarországot nem annyira, hiszen ott még nem annyira lojálisak a "másság" felé.

Meg kell hagyni, hogy a cikk alapos munka és elég jól ráérez az igazságra. Én magam is kiváló kutatómunkának tartom és sok igazságot tartalmaz. Röviden olvasható az ismerősömnek írt válaszom a cikkel és a témával kapcsolatban.

"
Hogy őszinte legyek, a cikkben van valami igazság. Ez a tendencia megfigyelhető világszerte, úgy gondolom a külső nyomás olyan erős, hogy sokan a nem-radikális keresztény gyülekezetek közül már engedtek vagy lazítottak az álláspontjukon ebben a kérdésben. Ez nemcsak a Hillsongot érinti, hanem az anglikán egyházat és egész Amerikát is, ahol egyre több államban ismerik el a homoszexuális házasságot jogilag. Amerika köztudottan keresztény alapokra épült, amint tudod.

Pontosan a cikk sem említi és én sem ismerem a Hillsong hivatalos álláspontját az ügyben. Megnéztem egy magát nyilvánosan melegnek mondó ausztrál meleg hívő fiatal srác blogját, úgy hívják, hogy Ben Gresham. Valóban, ő a Hillsongba jár és nyíltan meleg.

(Exeterben is volt egy keresztény hívő aki egyúttal meleg volt és a gyülekezetben szolgált, volt is kisebb konfliktusom vele.)

Úgy gondolom, hogy az is ugyanolyan bűn, mint bármi más. Tehát, pl. ha gyilkos, vagy parázna vagy tolvaj vagy, mintha ha buzi lennél. Magyarán mondva :). Sokszor a megtérés után néhány évvel visszaköszön az ördög ugyanazzal a problémával, mint ami megtérésed előtt volt. Ez a kísértés. Ezek a hívők, akik magukat keresztényként még mindig buzinak vallják, szerintem egyszerűen nem értik a Bibliát. A Szentírás egyértelműen mondja, hogy Krisztusban már megváltottak lettünk, más identitást kaptunk, tehát nincs olyan hogy hívő homoszexuális, ugyanúgy, ahogy hívő tolvaj, vagy hívő parázna.

Ben Gresham a videóblogján kapott kemény válaszokat és sajnos kikerüli a konfrontációt...ebből ítélve úgy gondolom, hogy a ördög győzött az életében és nem a bibliai hitet képviseli, akármilyen kedves fiatal srác.

A Hillsong illetve Brian Houston pedig nyilván a kegyelmet hirdeti mindenki számára, helyesen, hiszen Jézus őket is meg akarja változtatni. A lényeg nem változott: a bűnből meg kell térni és azt radikálisan ott kell hagyni. A gond ott van, hogy páran közülük nem tudnak ebből kijönni.

Érdekel a téma továbbra is, küldd át, ha majd látsz valahol hivatalos üzenetet vagy utalást a Hillsongtól ezügyben. Úgy tűnik, Brian Houston egyelőre kerüli a nyílt állásfoglalást.

"

Lényegében ennyi. A hetek.hu cikk 2013 július 12.-én lett publikálva a website-juk szerint, emiatt a dolog még kiforróban van és további fejlemények várhatóak. Különösen kíváncsi lennék a Hillsong Gyülekezet hivatalos állásfoglalására, de a magyarországi Hillsong vezetőinek blogja, véleménye is érdekelne.

Isten áldjon benneteket!

2013. február 9., szombat

Isten-szerinti dicsőítés 2.

Úgy érzem, újabb kijelentés formálódott bennem az utóbbi időben az "Isten-szerinti dicsőítés" témakörében, ami a korábbi írásomban (http://keresztenysegma.blogspot.co.uk/2009/12/isten-szerinti-dicsoites.html) nem szerepel. Ezt fontosnak tartom leírni, hiszen ez nagy mértékben befolyásolhatja az olvasók látását, gondolkodását és hozzásegíthet az Úrhoz való közelebb kerüléshez, az Ő kereséséhez és felszabadultabb dicsőítés eléréséhez.

Több éves gondolkodás, Isten-keresés és gyülekezetekbe való járás után is úgy érzem, Isten előtt nem kedves az a dicsőítés, ami nem tőle ihletett. Alaposan meg kell választani a helyes dicsőítés formáját. Ez mindinkább kezd szilárdabbá válni előttem, vagyis olyannak, amihez kétség nem férhet. Viszont, sokat gondolkoztam azon, hogy miért van ez? Vajon Isten miért nem akarja, hogy Őt bármilyen, saját magunk által választott módon, zenével, a bűnös, fertőzött világból átvett melódiákkal dicsérjük. A válasz, úgy érzem, mert Isten féltőn-szerető Isten. Nézzük meg a Bibliában azt a fejezetet, ahol ezt leginkább kihangsúlyozza maga az Úr. Milyen érdekes, ez a szakasz a Tízparancsolat! Nézzük meg a 3-5. verseket. 
"
3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
" (2 Mózes 20:3-5, Károli)

A 5. vers egyértelműen kiemeli, hogy Isten féltőn-szerető és nem engedi meg azt, hogy Ő maga mellett más Isteneket imádjunk! Nem véletlen tehát, hogy a dicsőítés, az Ő keresésének a módja is az Ő általa megadott módon kell, hogy történjen. Ő féltékenyen szeret minket. Nem tűri, hogy más dolgokat is istenítsünk, imádjunk mellette, helyette. Ebből következik tehát, hogy világi, hamis istenek, bűnös, parázna életmódot hirdető vagy propagáló együttesek dallamaival, dalszövegeinek felhasználásával, amivel egy hamis istent imádtunk bűnös életünk alatt (paráznaság istene) nem mehetünk Ő hozzá, nem áldozhatunk neki tiszta ajkakkal. Vagy paráznák vagyunk és bűnös életmódot élünk, vagy pedig megtért hívők, akik szent életmódot élnek és az Urat imádják. Ne mossuk össze a kettőt, ahogy azt sokhelyütt teszik ma különféle gyülekezetekben, egyházakban.

A féltékenység tehát - ellentétben a negatív értelemben, ami rombolhat - itt pozitív értelmű, erősebb szeretetet és ragaszkodást követel. Bibliatudósok, tanító teológusok jól tudják, hogy a Bibliában Isten magát többször féltékenynek írja le. Ő bennünket - népét Izraelt, illetve az ő követőit - féltékenyen szereti.

Remélhetőleg hasznosnak találják a fenti gondolatokat kedves olvasóim, követőim. Kérem, nyugodtan kommenteljétek a cikket.

Isten áldjon meg benneteket!

Quartus Miklós
Exeter, Anglia, 2013. Február 9.