2023. április 2., vasárnap

A hagyományos gyülekezet hanyatlása

 A hagyományos gyülekezet hanyatlása

 

A rossz modell

Akár külföldön, akár Magyarországon egyre inkább tapasztalható manapság a hagyományos gyülekezetek, keresztény közösségek hanyatlása. Sok emberrel beszéltem és látva az életüket, problémáikat egyre inkább arra a következtésree jutok, hogy a több ezer éve jól ismert keresztény közösségi modell kudarcba fulladt. Hiába a szép épületek, függönyök és külsőleg kedves fogadtatás az ajtónállók vagy a pásztor részéről: a működésük eredménye egyre inkább megkérdőjelezhető és gyümölcstelen a mindennapi életben. A gyülekezetek tagjainak az élete állandóan csak a kudarcról árulkodik: válások, belső tekintélybeli harcok, képmutatás és kudarcba fulladt kapcsolatok. A hagyományos gyülekezetek vezetősége minden esetben egyetlen választott 'vezető' pásztor és az általa kijelölt tanítók, akik mindannyian egy titulussal fentebb vannak az átlaghívőknél. A pásztor és a kijelölt tanítók az elismert, köztiszteletben álló emberek, akik életében 'minden rendben van' (legalábbis látszólag). A köznép pedig a többiek, akik hétről-hétre odajárnak, szemben ülve a pulpitussal sorokba rendeződve fogyasztják a szellemi táplálékot, mindezt szépen eltervelt program köré csomagolva: imádkozás, dicsőítés, néha bizonyságok, prédikáció, dicsőítés, befejezés. Az ilyen intézményes felekezeti rendszer által működtetett közösségek, gyülekezetek az ún. 'szószék-padsorok' elv alapján működik. Frank Viola, a 'Gyülekezet újragondolása' c. könyvében jól írja, hogy az ilyen a 'nézőközönség gyülekezet'. Az ilyen gyülekezeti istentisztelet minden esetben parancsalapú és hierarchikus modellt követi, ahol a vezetőség (klérus) parancsol a köznépnek (laikusok). Mindezek közben egyetlen elem a gyülekezeti program során, ami elmaradhatatlan: az adakozás. A beszedett pénz természetesen 'Isten munkájára' megy, végső soron azonban a gyülekezet vezetőségének zsebében köt ki, ők rendelkeznek vele 👺. A gyülekezet látásmódját megkérdőjelezni, a pásztorral vagy a 'felkent' tanítókkal egyet nem érteni azonban nem lehet. Ha egy tag hangoztatni kezdi az észrevételeit, egyes tanításokkal való egyet nem értését, azt egyből 'széthúzóként', a 'gyülekezeti közösség megbontójaként' kezdik megbélyegezni. Lázadóként tekintenek rá. Hiszen a közösség élete, fennmaradása mindennél fontosabb, maga az igazság és a hamisság vagy a képmutatás leleplezése már réges rég nem érdekes. Ez a gyülekezeti modell, amire pontosan igaz az, hogy felülről irányítják, központilag vezérlik. Itt pedig a gyülekezet vezetőségére gondolok. Egyre több emberrel való személyes beszélgetésem során derül ki, hogy inkább valami többre vágynak és nem érzik jól magukat a közösségekben. Az igazán odaszánt, őszinte hívők már otthagyták az ilyen közösségeket. Nem csoda, hiszen a vezető pásztor és a tanítók átvették az Úr Jézus Krisztus helyét a hívők életében. Egy köztes szereplőként tevékenykednek. Ez teljes mértékben ellentétes Jézus tanításaival, a Szentírás által elénk tárt közösségi gyakorlati modellel. Az első századi keresztények egymással egyenrangú hívők voltak, akik a másikat különbnek tartották maguknál és elismerték az Úr ajándékát a másikban. Nem voltak kijelölt vezetők, pásztorok. Igaz ugyan, hogy voltak szolgálati ajándékok, azonban az ilyen áldottabb, tapasztaltabb hívők nem titulussal rendelkező, a többieknél állandóan rangban feljebb álló vezetők voltak, hanem olyan hétköznapi átlaghívők, akik átmenetileg tanításokat adtak le, pásztori munkát láttak el egy bizonyos ideig és csakis addig, amíg a kevésbé érett hívők érettebbé válnak, szellemileg fejlettebbé, bátrabbá válnak, nagyobb ismeretre tesznek szert a hitben és az Írások ismeretében . Hasonlóan a többi, szolgálati ajándékhoz is (Efézus 4:11). Maga Jézus volt az egyéni hívők Ura, nem pedig a vezető pásztor vagy a presbiterek. Jézus az evangéliumban konkrétan megtiltotta a hívők közötti versengést, hierarchikus rendet, parancsalapú közösségi modellt:

"Támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak. Ő pedig monda nekik: A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hívatnak. De ti nem úgy: hanem aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál." (Lukács 22:24-26, Károli)

A fent leírt hierarchikus modellre épülő gyülekezetekből őszinte hívők közül rengetegen kijöttek, otthagyták már őket. Ők eldöntötték: nem egy gyülekezethez akarnak tartozni, ahol megmondják nekik, hogy mit-hogyan tegyenek. Ők az Úr vezetését akarják követni az ő életükre nézve. Hiszen a Szent Szellem ott van, minden hívő rendelkezésére áll. Az igazi hívők Jézushoz akarnak tartozni, nem gyülekezethez. Ezt néhai Jan Boshoff ausztrál próféta néhány perces videójában összefoglaltam, itt található:
Azt látjuk manapság, hogy sokan kezdenek visszatérni a kezdeti, bibliai típusú gyülekezeti mintához: a természetes gyülekezethez. Ott, ahol egy háznál gyűlnek össze. A kezdeti hívők, Jézus tanítványai nem ismerték azt a kifejezést, hogy 'gyülekezeti ház'. Sokkal inkább, amikor összejöttek arra gondoltak, hogy a 'gyülekezet van a házban'! Itt a hívők egymást látják, közvetlenül követik az életüket és nincs elválasztódás közöttük. Egy ilyen közösségben aki hamisságot gyakorol, hamar nyilvánvalóvá válik és lebukik. Nincs központi adakozás, pénzgyűjtés. Mindenki egyenrangú és egymás javát keresi. Sajnos a parancsalapú, vezető pásztor által vezérelt gyülekezet ezt nem akarja, hiszen ők akarnak a központban maradni, szeretik a saját titulusukat, szeretik a nép általi tiszteletet, előkelőséget. Pontosan úgy, ahogy Jézus korában a farizeusok és az írástudók. A mai gyülekezeti kijelölt vezető pásztorok, vezetők a Jézus korabeli farizeusok és írástudók. Jézus pontosan ezt tiltotta meg az evangéliumban:


"Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét, És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölülést, És a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester!" (Máté 23:5-7, Károli)


Azon kívül pedig ha a hívők nagyobb tudást szereznének, hallgatnának a Szent Szellem vezetésére közvetlenül és hallanák az Úr hangjára, akkor megszűnne a kijelölt vezetőség szerepe már. A hívők bátran követnék Jézust és az Ő útjain járnának, mindenféle kontroll nélkül. Leginkább pedig megszűnne az adakozás szerepe, ami azt jelentené, hogy az ilyen hierarchikus modellre épülő gyülekezetek csődbe mennének! 😊 Tehát mi az ilyen hierarchikus modellre épülő közösségek fő fenntartó ereje? Hát a PÉNZ! 💰💸 . Ezt is összefoglalta nagyon jól Jan Boshoff próféta az alábbi videóban, amely itt található:
A teljesség igénye nélkül, saját tapasztalatból is merítve összegyűjtök egy párat a Mo.-i – véleményem szerint – hamis, hierarchikus modellre épülő gyülekezeteket. Az alábbi közösségeknél tapasztaltam a fenti hibákat: 

Hit Gyülekezete

BPA

Agapé pünkösdi gyülekezetek

Omega hálózat

Golgota gyülekezet

Szabad keresztények

Szívbunker

Hillsong gyülekezetek 

Belvárosi gyülekezet


és az összes többi, hagyományos egyházak gyülekezeteit is ideértve, mint pl. katolikus, evangélikus, református, baptista, pünkösdi, metodista helyi gyülekezeteit is, amelyek a fentebb leírt modellt követik.


A helyes modell


A házaknál alakuló, lakóhelyük környezetében levő, természetes módon létrejövő közösségek a bibliai minta. Ez az, amit eredetileg gyakoroltak Jézus tanítványai. Az igazi tanítványok, akiknek tiszta a szíve, nem akarja leuralni a másikat, nem akarja kontroll alatt tartani a többi hívőt, nem törekszik elsőbbségre. A hívők ilyen helyen összejönnek és egymást kölcsönösen segítik, bátorítják és nem leuralják. A szellem ajándékait engedik a másikban kibontakozni. Nem okoskodnak, viszálykodnak egymás ellen. Jómagam is kezdetben az egyik fentebb felsorolt gyülekezetbe jártam évekig és a gyülekezethez való tartozás hibájában voltam 6 évig. Ott megtértem, vízben be lettem merítve és vettem a Szent Szellem ajándékát. Később kijöttem onnan. Isten országa eljött már és köztünk van, ennek megfelelően járjatok: hirdessétek az Úr országának eljövetelét, ördögöket űzzetek, betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok. Bátorítalak titeket, hogy ilyen természetes gyülekezetbe, közösségekbe járjatok, ahol ilyen hívőkkel találkoztok!

 

Kapcsolatfelvétel

Szívesen várom üzeneteiteket, bizonyságaitokat a természetes gyülekezetek, közösségek alakulásáról és az intézményes, hierarchikus gyülekezetekből való szabadulásról. Az alábbi módon fel tudjátok velem venni a kapcsolatot:

 

Krisztusban szeretettel,
Quartus Miklós
Kereszténység Ma

2023. április 2. Vasárnap