2013. február 9., szombat

Isten-szerinti dicsőítés 2.

Úgy érzem, újabb kijelentés formálódott bennem az utóbbi időben az "Isten-szerinti dicsőítés" témakörében, ami a korábbi írásomban (http://keresztenysegma.blogspot.co.uk/2009/12/isten-szerinti-dicsoites.html) nem szerepel. Ezt fontosnak tartom leírni, hiszen ez nagy mértékben befolyásolhatja az olvasók látását, gondolkodását és hozzásegíthet az Úrhoz való közelebb kerüléshez, az Ő kereséséhez és felszabadultabb dicsőítés eléréséhez.

Több éves gondolkodás, Isten-keresés és gyülekezetekbe való járás után is úgy érzem, Isten előtt nem kedves az a dicsőítés, ami nem tőle ihletett. Alaposan meg kell választani a helyes dicsőítés formáját. Ez mindinkább kezd szilárdabbá válni előttem, vagyis olyannak, amihez kétség nem férhet. Viszont, sokat gondolkoztam azon, hogy miért van ez? Vajon Isten miért nem akarja, hogy Őt bármilyen, saját magunk által választott módon, zenével, a bűnös, fertőzött világból átvett melódiákkal dicsérjük. A válasz, úgy érzem, mert Isten féltőn-szerető Isten. Nézzük meg a Bibliában azt a fejezetet, ahol ezt leginkább kihangsúlyozza maga az Úr. Milyen érdekes, ez a szakasz a Tízparancsolat! Nézzük meg a 3-5. verseket. 
"
3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
" (2 Mózes 20:3-5, Károli)

A 5. vers egyértelműen kiemeli, hogy Isten féltőn-szerető és nem engedi meg azt, hogy Ő maga mellett más Isteneket imádjunk! Nem véletlen tehát, hogy a dicsőítés, az Ő keresésének a módja is az Ő általa megadott módon kell, hogy történjen. Ő féltékenyen szeret minket. Nem tűri, hogy más dolgokat is istenítsünk, imádjunk mellette, helyette. Ebből következik tehát, hogy világi, hamis istenek, bűnös, parázna életmódot hirdető vagy propagáló együttesek dallamaival, dalszövegeinek felhasználásával, amivel egy hamis istent imádtunk bűnös életünk alatt (paráznaság istene) nem mehetünk Ő hozzá, nem áldozhatunk neki tiszta ajkakkal. Vagy paráznák vagyunk és bűnös életmódot élünk, vagy pedig megtért hívők, akik szent életmódot élnek és az Urat imádják. Ne mossuk össze a kettőt, ahogy azt sokhelyütt teszik ma különféle gyülekezetekben, egyházakban.

A féltékenység tehát - ellentétben a negatív értelemben, ami rombolhat - itt pozitív értelmű, erősebb szeretetet és ragaszkodást követel. Bibliatudósok, tanító teológusok jól tudják, hogy a Bibliában Isten magát többször féltékenynek írja le. Ő bennünket - népét Izraelt, illetve az ő követőit - féltékenyen szereti.

Remélhetőleg hasznosnak találják a fenti gondolatokat kedves olvasóim, követőim. Kérem, nyugodtan kommenteljétek a cikket.

Isten áldjon meg benneteket!

Quartus Miklós
Exeter, Anglia, 2013. Február 9.