2020. november 29., vasárnap

Galata 2:20 hívő csoporttal kapcsolatos félreértések és tévelygéstől való óvás

Bevezető

Ez az írás néhány gondolat a Galata 2:20-as keresztény hívő csoporttal kapcsolatban, amit H. Szabolcs hozott létre és az ő nevéhez fűződik. Fontos, hogy ez az én látásom ami egy szemszögből való nézet és úgy fogadjátok, miközben hiszem, hogy az Úr adott bölcsességet és belátást azokba a dolgokba, amit most részletezek. Először is szeretném leszögezni, hogy nekem személy szerint semmi személyes problémám sincs Szabolccsal sem a feleségével, Eszterrel, soha nem találkoztam velük személyesen mindezidáig (csak virtuálisan). Korábban nem vettem részt velük közös misszióban sem, előtte sem ismertem őket. Mindazonáltal fontosnak tartom őket ill. a nyilvánosságot figyelmeztetni arra a veszélyre, ami náluk most a jelekből felismerhető: a hittől való elszakadás. Ez nem minden esetben nyilvános megtagadását jelenti az Igének, a bibliai elveknek vagy Istennek/Jézus Krisztusnak, hanem elszakadást jelent egy vallásos csoporttól vagy irányzattól, teológiai eltávolodás valakitől vagy valakik által képviselt úttól, módszertől. Ez esetben pedig az igaz keskeny úttól való – vallásos – eltévelyedést jelent, nem pedig teljes bibliai hit megtagadását. Ez mindenképpen aggasztó. Nézzük akkor, hogy mi történt.

FRISSÍTÉS!!!

Bizonyos dolgokban korrigáltam magam, lásd ezzel kapcsolatos frissebb cikkemet itt .


Mi történt?

Kb. 2020 tavaszán Szabolcs és felesége életében egy érthetetlen változás történt aminek eredménye az lett, hogy ősz tájékára teljesen elszakadtak az eredeti hitbeli tanítástól és szolgálati látástól, amiből ők maguk is születtek meg (szellemi értelemben) és eredetileg részesei voltak. Ezt kb. fél évvel később, november 29.-én online nyilvánosan is kimondták a Facebook és Youtube élő videó során. Habár az őket közelebbről ismerők szerint már kezdetektől fogva látható volt a szakadás kisebb jelek formájában. Az alábbi dolgokat mondták ki azok felé a hívők felé, akik őket gondozták az elejétől fogva:

'Galata szindróma, törvénykezés, Hágár (és nem Sára) esete'

'Rendszerből kijött vallásos rendszerépítők'

'Manipuláció/varázslás/szeretetlenség' 

'Jézus nevét varázslásra használják'

'Csak nekik van igazuk, megmondják a tutit'

'Folyamatos vádaskodással kontroll alatt tartják a többieket'

A fenti kijelentésekkel nyilvánosan a Galata 2:20-as csoport nyilvánosan elhatárolódnak ettől a blogtól is (azaz jómagam írásaitól), nyugodtleszazéleted blogtól és a visszajézushoz (zurück zu jesus) missziótól és azok mögött levő hívő testvérek (és velük egyetértők) munkájától. Idén ősztől már kaptak többektől figyelmeztetéseket személyes üzenetek útján. A németországi eklézsia tagjaitól (visszajézushoz) november 21.-én kaptak egy nagyon erős feddő levelet is, részletesen kifejtve az az ő velük kapcsolatos aggályokat és végső elszakadásuk tényét. Azon kívül aznap egy olyan magyar, érett férfi testvértől is kaptak Duo virtuális meetingen is hasonló figyelmeztetést, akinek a házában laktak pár hétig néhány hónappal korábban, aki pedig jelenleg is hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik és középiskolában dolgozik. Ezt is teljes mértékben figyelmen kívül hagyták és továbbra is fenntartották a fent említett álláspontjukat, amit végül részükről megkoronázott a nov. 29.-ei élő bejelentkezés, aminek során elszakadtak azoktól, akiktől kezdettől fogva kapták a tanítást, a friss és hamisítatlan szellemi eledelt. A fentiek alapján kijelenthető, hogy ami történt az nem más, mint szellemi aposztázia. Véleményem szerint a fenti vádaskodások egyike sem állja meg a helyét. Az alábbiakban kifejtem, hogy miért.

Kétségekre válasz 

Az alábbi vádak hangoztak el Szabolcs részéről. Először a vád kiemelve kékkel és sárga háttérrel, utána pedig az azokra adott válaszom. 'Rendszerépítés/törvénykezés/Galata szindróma/Hágár és nem Sára esete.' - Ez egy ördögi hazugság. Először is, már önmagában nevetséges és megmosolyogtató, hogy H. Szabolcs mindössze 2 éve, felesége 3 éve megtért és újjászületett hívők és már ilyen korán ilyen komoly szellemi vádakkal illetik a többieket - többek között saját sógorát és nővérét is - akik már 5+ éve, van aki akár 20 éve illetve (jómagam több, mint 30 éve) vagyunk az Úrban hívők Isten kegyelméből. Jó sok minden szenvedésen, küzdelmen és gyötrelmen kellett átmennünk ezen a világon, rengeteg megtöretésen vagyunk túl. Részei voltunk a pogány kereszténységnek, babiloni gyülekezeti közösségekben nőttünk fel, majd kijöttünk onnan. Többen közülünk próbáltuk jótanácsokkal ellátni Szabolcsot online és offline, a jó irányba terelni, őszintén segíteni, akár megfeddni őt és feleségét, mindezt őszinte szeretetből és a rossztól, a babiloni rendszertől való megóvástól. Semmilyen rendszert nem építünk, nincsenek kijelölt vezetők, hierarchia, beszámolási kötelezettség egymás felé. Törvényeink, rendeleteink sincsenek, egyedül Krisztus törvénye: a szeretet. "Rendszerépítés" és hasonló vádak egyszerűen hazug ördögi vádak. Az már csak a sors fintora, hogy az ő csoportjuk elnevezése pontosan ugyanabból az újszövetségi apostoli levélből származik (Galata 2:20), amitől mint 'Galata szindróma' néven szeretnének elhatárolódni. Szeretetlenség/manipuláció/varázslás Jézus nevében.  - Ez egy ördögi hazugság. Engemet kivéve a többiek - a fent említett szolgálatok körüli emberek, misszionáriusok - őket közvetlenül, személyesen ismerő emberek! Velük együtt laktak, utaztak hónapokat, együtt szolgáltak. Az ő elmondásuk szerint _soha_ nem volt semmilyen szeretetlenség Szabolcsék irányában, sőt hónapokig együtt is laktak közös szálláson Németországban ill. Magyarországon is. Mindvégig segítették őket jótanácsokkal és olykor anyagilag is. Kárt nem okoztak Szabolcséknak (ha úgy lett volna, akkor az élő videóban erről feltételezhetően szóltak volna). Tehát a 'szeretetlenség' vádja nem igaz. Az erélyes bibliai álláspont képviselete azonban egyesek számára valóban szeretetlennek tűnhet. Azonban pont ez az amit az Úr elvár: jöjjünk ki a világból. Mindezen idő alatt olyan kétes hívő múltú embereket gyűjtöttek maguk mellé, akik nekik mindenben igazat adnak és őket feltétel nélkül elfogadják, nem kritizálják őket semmiben, mondván őket azok 'szeretik'. Kérdezem én akkor, mi az, hogy igazi szeretet? Az, hogy olyan emberekkel veszem magam körül, akik mindenben elfogadnak, soha nem korrigálnak, ha hibát látnak, nem javítanak ki? Mert akkor erre a válaszom: ez hamis szeretet. A manipuliáció ill. varázslás sem állja meg szerintem a helyét, én személy szerint nem tapasztaltam, hogy a fent említett szolgálatok mögött állók manipulálnának, vagy varázsolnának. Viszont az igazságot hirdetik alázattal! Aki pedig őszinte és szeretne szabadulni a bűntől és igazán követni Jézust és Isten Igéjét, azt nem zavarja, hogy vele törvénykeznek!  Jézus nevét varázslásra használják. - Ez egy ördögi hazugság. Hívők vagyunk, járni akarunk az Úr útján istenfélelemmel, tanítunk, intünk, bátorítunk és az Igét mondjuk, ha kell, néha erélyesen Jézus nevében. Vannak esetek, amikor ki kell mondani keményen az igazságot és néha ezt elrettentéssel (határozott figyelmeztetéssel) is kell tenni: 
 
"Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a ruhát is, a melyet a test beszennyezett." (Júdás 1:23)

E fenti hozzáállás inkább elszántság, vagy odaszánás. Istennek ilyen emberekre van szüksége. Jézus nevében soha nem varázsolt az említettek közül senki, akit én ismerek. Ez egyszerűen nem más, mint az ördög egyik alattomos vádja. Csak nekik van igazuk, megmondják a 'tutit'.  - Ez egy ördögi hazugság. Én sajnálom, hogy ők ezt így fogták fel és kár, hogy erről nem esett szó. Tudomásom szerint nekik volt adva lehetőség, hogy bármikor szóljanak, kérdezzenek és ha aggályaik vannak, akkor azt mondják el. Az evangélizációs szolgálatokba be lettek vonva, részt vettek azokban. Itt senki nem akarja megmondani a 'tutit', az Igét azonban mondani kell alkalmas és alkalmatlan időben (arról nem beszélve, hogy Isten Igéjét az igazságot nem nevezhetjük 'tuti'-nak). Ők is testvéreknek lettek tekintve az elejétől fogva és rengeteg imát kaptak illetve őnekik is meg lett adva a lehetőség, hogy szóljanak, ha valami rosszat látnak. A gond ezzel a 'megmondjuk a 'tutit'' váddal, hogy minden náluk emberileg jóval érettebb és szellemi hívő férfi már megintette őket. Ezek szerint akkor ők tudják a 'tutit' és mindenki más, náluk korban is idősebb nem. Sokkal inkább azt gondolom, hogy Szabolcs alaptermészete olyan, hogy nehezen fogadja el a vezetést és mindig is önálló utakon akart járni, okoskodó, politikusi hajlamai vannak. A szavakat jól forgatja, nyájas mondataival mindenkit a maga oldalára akar fordítani. Továbbá sakkozik is hobbiból. Az ilyen emberekre jellemző, hogy a valós életben is nehéznek tartják a nála jártasabbaktól való tanulást, okulást. Szabolcs 'keményfejű'. Ügyes észjárása miatt hamar képes a saját javára fordítani a beszélgetésbeli szituációt szóbeli taktikázással. Ezt csak igeileg jártas és szellemben érett, próbákon átment ember képes kiszűrni. Folyamatos vádaskodással kontroll alatt tartják a többieket. - Ez egy ördögi hazugság. Velük szembeni vádaskodások vádja ferdítés. Én jól megértem magam a többiekkel, személyesen is részt vettem olykor utcai missziókban, közös gyülekezeti alkalmakon azokkal, akiket Szabolcs vádolt, hogy ellenük vádaskodást gyakoroltak és ennek jelét nem tapasztaltam. Egyszer sem tapasztaltam, hogy személyeket vádoltak volna, inkább azok bűnös cselekedeteire hívták fel a figyelmet, ami bibliai. Az igazság szerintem sokkal inkább az, hogy amikor valakinek rávilágítanak a hibájára, az rosszul esik neki és akkor jönnek a síránkozások, panaszkodások. Szabolcs kezdetektől fogva is általános vezetői szerepre, mások befolyásolásra törekvő énje az, ami az ő irányába érkező igazításokat, intéseket 'vádaskodásoknak' nevezi. Ennél még rosszabb eset, amit korábban személyesen is láttam évekkel ezelőtt az egyik kis budapesti keresztény közösségben, hogy nyíltan a belső Facebook fórumon karaktergyilkosság áldozatául esnek az ilyen megmondó emberek. Bölcs Salamon már régen megmondta:
 
"Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél." (Péld. 27:5)
"A vessző és dorgálás bölcseséget ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját." (Péld. 29:15)
 
Kivétel nélkül az ilyen visszatámadó, olykor kontrollal vádaskodó személyek mind azok, akik nem voltak hajlandók változtatni a bűnös életmódjukon és/vagy a gyülekezeti hierarchiájukat illetve szolgálati pozíciójukat (egyben anyagi megélhetésük forrását) védték. Nekik kellemetlen, ha olyanokkal találkoznak, akik a Szentírás fényében kritikával illetik őket. Magát a kontrollt én is elítélem természetesen, csak nehogy azt az erélyesség, határozottság és az Ige gyakorlati alkalmazása során történt intés szinonímájául használjuk fel a kifejezést, ahogy nekünk tetszik. Vicces adalék, hogy H. Eszter még a haragos Facebook szelfivel való reagálást a saját, Gal.2:20-as posztjára is 'támadásnak' veszi. Ennyit az őket ért 'folyamatos vádaskodásról'. 

Mi lehet az oka a Galata 2:20 és H. Szabolcs tévelygésének?

Véleményem szerint a Galata 2:20-as csoport (Szabolcs és felesége, Eszter vezetésével) eltértek az igaz úttól, a keskeny ösvénytől. Mert azzal önmagában nincs baj, hogy más utakon akarnak járni, hanem azzal van a baj, hogy hazugságokat mondanak ki és ördögi dolgokkal vádolnak más, tapasztalt hívőket. Ilyet egy tiszta szellemben járó hívő soha nem csinál. Senki nem támadta őket, azonkívül, hogy természetes párbeszédet kerestünk volna velük. Miközben szeretethiányra hivatkoznak, az utóbbi hetekben közösségi médián körbevették magukat nagyon fiatal, 'bébi' érettségű, helyes megítélésre képtelen hívővel vagy pedig régebbi de öntelt, valláskárosult hívőkkel és minden tőlük való elhatárolódást ellenük történő 'üldöztetés' újabb példájának próbálva beállítani. Világosan látható, hogy szellemi értelemben vett tévelygés áldozatai lettek. Ugyan Szabolcs nagyon jó Igeismerettel rendelkezik – de a felesége érzelmein és Szabolcs saját makacs, konok természetén keresztül és a szellemi érettségük hiánya miatt – az ördög teljesen elhitette őt/őket hazugságokkal. A fent említett, az élő videózás során elhangzott vádak is ennek értelmében alaptalan, kiforgatott vádak, ami abból fakad, hogy sem ő sem felesége még nem kipróbált hívők. Ettől függetlenül én nyitott vagyok H. Szabolcs megkeresésére a jövőben is és arra is, hogy elmondják a velem szemben meglévő aggályaikat. Miközben nagyon sajnálom ami velük történt, az álláspontjuktól és a hitbéli szolgálatuktól azonban nyilvánosan elhatárolódom és egyúttal fohászkodom is az ő mielőbbi visszatérésükért és azért, hogy Isten adjon nekik választ a tévelygésükre, előtte azonban vigye őket át kemény próbákon. 

A magvető példázatának egyik klasszikus esete – negatív példa

Szabolcsék esete tipikusan behatárolható a Bibliában szereplő magvető példázatának egyik rossz esetével, ami történik a vetett maggal, azaz Isten Igéjével. Az ő esetük klasszikusan a köves talajra hullott mag. Néhány évvel ezelőtt hallották az Igét, hitre jutottak, megtértek és Istent elkezdték követni. Az igazság útján jártak pár évig. Ez amikor 'hallja az Igét és mindjárt örömmel fogadja', lásd Máté ev. 13:20 (Károli). Azonban egy kis idő elteltével látva a nyomorúságokat, a problémákat, a barátok elszakadását és üldöztetéseket, elkezdték megkérdőjelezni, hogy valóban az igaz úton járnak-e. Kételkedés és hitetlenség támadt bennük a hittel kapcsolatban (ez egyértelműen az ördög munkája volt). Mivel nem voltak meggyökerezve Isten igazságaiban, nem tudták megkülönböztetni az ördög hangját Isten elvárásaitól és megbotránkoztak több dologban, mondván, 'valami baj van' (szerintük). Ezután olyan emberekkel kerültek kapcsolatba, akik az Úr útját felhigították és egy másik, igazival sok ponton megegyező keresztény színezetű utat ajánlottak nekik, mondván, hogy 'törvénykezésben vagytok'. Ez az igazi hithez és kereszténységhez nagyon hasonlító vallás, ami elfedi vagy félremagyarázza a bibliai igazságokat, megkönnyíti azok betartását. Ugyan külsőleg hívők maradtak, nem tagadva meg a hitet, de rövidesen áttértek erre a másik útra és elkezdték kritizálni, bírálat tárgyáva tenni és hamis vádakkal illetni azokat, akik nekik eredetileg az Igét és az Úr igaz útját hirdették. Ezután pedig eljutottunk oda, amiről ez a cikk szól 🙁.  Sajnos Jézus erre az esetre azt mondja, 'Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.' (Lukács 9:62). Pontosan az történt, ami említve van ennek a cikknek a 3. pontja alatt 😒: bírálgatás az Ige hírnökével szemben és a tanításokkal szemben. 

Figyelmeztetés 

A Galata 2:20-as csoporttal kapcsolatba került hívők számára ezért az alábbi figyelmeztetést küldöm az összes magyar újjászületett hívőnek, Krisztusban hívőknek, azaz teljes magyar eklézsiának: VIGYÁZZATOK! Szabolcs és Eszter nyíltan nem tagadták meg az Urat, se Krisztust és az evangéliumot hirdetik továbbra is. Ezért én hívő testvéreknek tartom őket, de olyanoknak, akik hazug hitető vallásos szellem áldozatául estek. Ennélfogva az evangélium is amit hirdetnek, eltorzult is lehet (ld. hiperkegyelem vagy ahhoz hasonló hamis, igazságot nélkülöző de szeretetet túlhangsúlyozó kegyelem). Az eddigi jelek alapján H. Szabolcs egy báránybőrbe bújt farkas. Mindenki legyen óvatos, aki velük kapcsolatba kerül, hiszen Szabolcs nagyon jól ismeri az írásokat és ügyesen tudja magyarázni, felesége pedig olykor sírásokkal magát sajnáltatni. Eszter pedig teljes mértékben ennek a hitető szellemnek a hatása alá került, ami Szabolcsot is, ő külön is szokott videókat feltölteni. Fontos, hogy Szabolcsot és feleségét én személy szerint – de biztos vagyok benne, hogy a többiek is a fent említett szolgálatok képviselő közül – mint embereket szeretjük, sikereket és minden jót kívánunk nekik az életben. Azonban szellemi és teológiai értelemben a tevékenységüket elítélem és elhatárolódom tőlük, bízva abban, hogy visszatérnek a helyes útra. Az alábbi kép jól illusztrálja, hogy az utolsó időben támadnak ilyen emberek, ahogy ezt jó előre már megmondta Jézus:
 
"Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jõnek hozzátok, de belõl ragadozó farkasok." (Máté 7:15)
 
 

Várok szeretettel minden megjegyzést, kiegészítést, korrekciót és őszinte meglátást az emberi tisztesség határain belül. 

Frissítések naplója

[2022.jan.5.] - Jó jeleket látva a változás irányába, a családi név eltávolítva a magánélet és jó hírnév megőrzése céljából. A cél a jelenségre való rámutatás és nem a személyek lejáratása
[2021.feb.4.] - Hozzáadva a magvető példázatának negatív esete bekezdés
[2021.feb.2.] - Egy mondat hozzáadva világossá téve mik a vádak és a mik az azokra adott válaszok
[2020.dec.4.] - 'kedves' szó javítva 'feleség'-re a félreértések elkerülése érdekében
[2020.dec.1.] - Kritika és egyéb helyeken kiegészítés a mondatokban 
[2020.nov.30.] - Pár szó javítva, 'konok' szó és Galata 'szindróma' mondathoz hozzáadva, 'elszakadás' helyett 'eltévelyedés' szó, néhány mondatszerkezeti javítás és egyéb apró helyesírási hibák javítása

 
Krisztusban szeretettel,

Quartus Miklós
2020.november 29.