2015. augusztus 2., vasárnap

A karizmatikus mozgalom hanyatlása - keresztény "cirkuszkabaré"

Előszó
 
A karizmatikus mozgalomért személy szerint nagyon hálás vagyok Istennek, hiszen én is annak köszönhetően jöttem az Úrhoz és lettem újjászületett keresztény. Rengeteg tanítást, külföldről főleg angolul elérhető anyagot hoztak be, fordítottak le a magyar hívők és terjesztették el az országban, ezzel hozzásegítve a modern kereszténység elterjedését és a világosság növekedését Magyarországon. Külön köszönet a Hit Gyülekezetének és más kisebb közösségek vezetőinek, szolgálótársainak ezért. Lényegében azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy én magam is "karizmatikus" keresztény vagyok. Kívánom, hogy e rövid cikk legyen figyelemfelkeltés és erősítés az összes magyar újjászületett hívőnek és magyar eklézsiának.

Főcikk

Sok anyag elérhető keresztény könyvtárakban, teológiákon erről a témáról. Emiatt én nem szeretném ezt kiegészíteni, pusztán csak néhány szót írok az utóbbi időben világszerte tapasztalt jelenségről, amelyet már többen észrevettek. Alapvetően hálás vagyok azért, hogy a mozgalom rengeteg jó, hitet építő tanítást és pozitív hangulatot, viselkedést ébresztett a hívőkben és segített a hit növekedésében számtalan sok kereszténynek. Ezáltal sokan "felébredtek" , újra elkezdték Isten Ígéjét újraértékelni, tanulmányozni, a hitük új életet kapott, új erőre kelt. Sokan jöttek az Úrhoz kívülállók (magam is) és tértek meg a bűneiket hátra hagyva az egész világon és Magyarországon is. Vitathatatlan tény, hogy őszinte megújulás történt a keresztény egyházban az 1960-70-es évek óta a karizmatikus rendezvényű összejöveteleknek, másnéven "sátoros összejövetelek" vagy ébredési összejöveteleknek köszönhetően. Azonban az utóbbi időben tapasztalható komolytalanság, "áldáscentrikus" fókuszú keresztények "cirkuszkabaré" estjét látjuk megjelenni. Sokszor az emberek csak azért vesznek részt ilyen összejöveteleken, hogy áldást nyerjenek, másoktól "töltetet" kapjanak és jót röhögjenek egyet, majd kihúzzák a következő összejövetelig. Ahelyett, hogy a hétköznapokban küzdenének, az Úrral járnának, megmutatnák a világnak, hogyan kell szent, a bűnöket elítélő tanítványként élni. Ahogy ezt Herceg András jól megfogalmazta a Karizmatikus keresztények csoportja Facebook csoportba írt 2015.Júl.26.-ai hozzászólásában:

"Sajnálatos hogy az egyház csak a démonűzéssel,gyógyítással,csodákkal próbálja prezentálni Isten jelenlétét. (...)
A szeretet kenete.
Istennel való mély szeretet-kapcsolat.(...) -- Herceg András, Facebook

"

Micsoda igazság. A gyógyulásoknak, csodáknak, szabadulásoknak a hívők az Úrral való mély kapcsolatából kell származnia. Ehelyett a karizmatikus összejöveteleken egyfajta szenzációhajhász "csodavárás" lett úrra.  Isten jelenléte helyett inkább "cirkuszkabarévá" vagy röhögő estté váltak az összejövetelek. A hívők jókat röhögnek majd mennek haza. Az igazi, drága áron megszerezhető szellemi kenetet lelki, érzelmi "showműsor" által okozott hangulat váltotta fel. Sajnos ezt tapasztaltam saját magam is, amikor részt vettem nem régen, 2015 kora nyarán Veresegyházon Gégény Csaba és Éva által rendezett, Dünamisz konferencia összejövetelén. Nem értsetek félre: nagyon tisztelem G. Csabát és Évát, hiszen ők tiszta szívvel akarják Istent szolgálni és az emberekhez vinni az evangéliumot, Jézus Krisztus megváltó üzenetét. Ezzel a kezdeményezéssel egyet értek és magam is bátorítok mindent, ahol Jézust hirdetik és az embereket megtérésre ösztönzik. Azonban fontos, hogy mindemellett odafigyeljünk a tiszta Igére: Jézus Krisztus által mutatott mintára: Isten őszinte, kitartó keresésére, ahol a fókusz: Isten követése. Az igazi evangélium célja soha nem a csodák, a szenzációk, hanem Jézus elfogadása és a bűnökből való megtérés, helyi, igei alapokkal bíró gyülekezetbe való beépülés. Ezután Istennel való kitartó együttjárás gyümölcsöket teremve a mindennapokban. Ezzel mutatják meg a hívők Jézust a mindennapokban, folyamatosan világítva a minket körülvevő sötét világban, hirdetve, hogy bűnösök és megtérésre van szüksége mindenkinek.

"Az igazi istentisztelet,nem a betegek gyógyítása,tanítás,egy kis dicséret,egy kis hülyéskedés,aztán megyünk haza.
Isten nem ilyen embereket keres.
Isten Imádókat keres.
Ahol Imádás zajlik,ott van az ő kenete. -- Herceg András
, Facebook
"

Valóban. A jó hangulat elérése érdekében egy kis Ige, kis tanítás mellett szóviccek, "ökörködés", érzelemtől felhevült ugrándozás, kabaré a meghatározó. Hiányzik az igazi, Istennel töltött hosszú órák gyümölcseként jelentkező józan, szeretettel és kenettel teli hívő élet. A gyümölcsök a mindennapi életben. Az igazi imádók, akiket Isten keres (János 4:24) egy folyamaton keresztül történő válás. A kenet kemény szenvedések árán jön csak, ahogy azt látjuk az ÚrJézusnál, aki hosszú órákat töltött imádkozással az Atya jelenlétében és minket is arra buzdított:

"
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.  (Máté 26:41)
"

Az Úrral való időtöltés, az Úr jelenléte egy drága kincs. Ennek ára van. Sokan szeretnék a gyümölcsöt magát, a jó dolgot, viszont annak árát megfizetni már nem akarják. Ahogy ezt egy jól ismert amerikai motivátor mondta, "Sokan vannak akik ennének, viszont kevesek hajlandók vadászni (eredetiben angolul: "Many would like to eat, but few are willing to hunt" --@TheMotivator5 Twitter-en).  Szeretettel teljessé akkor leszünk, ha megfizetjük az árat. Tovább idézek Herceg Andrástól, mert annyira jól megfogta a lényeget. Erre kellene jól odafigyelni a magyar újjászületett eklézsiának:

"
Azért mert üdvösségünk van,nem jelenti hogy automatikusan imádókká válunk.
Ez egy folyamat az Úrral tartott lépésben.
-- Herceg András, Facebook
"

Ide kapcsolódó videó a Kundalini (hamis Szent Szellem) leleplezése. Ez a hamis szellem ugyanaz, amiről a videó beszámoló is szól az 1994-1995-ös eseményekről Magyarországon.
Mennyire igaz. Sok karizmatikus közösséget találunk ma Magyarországon, akiknek akár őszinte szándékuk, hogy Isten jelenlétébe vigyék az embereket. Azonban kevés az igazi, felkent, Isten által küldött és elhívott, szolgálati ajándékot birtokló vezető. Szeretném még felhívni a figyelmet arra az Igére, amit a minap kaptam - hiszem - az Úrtól a személyes áhítat által. Hiszem, hogy a Szent Szellem bennem is él és mutat újabb dolgokat az Igéből, amiket eddig nem láttam. Itt arról beszél az Ige (Pál apostol), hogy Isten gyermekei és örökösei vagyunk. Majd ezután írja, hogy majd meg fogunk dicsőülni. De ennek van egy feltétele: ha vele együtt szenvedünk!

"
17Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. 18Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. (Róma 8:17-18)
"

Tehát a megdicsőülésnek ára van. Ez az az üzenetet, ami sok mai üzenetből hiányzik: a szenvedés keresztsége. Erre próbálom az írásommal rávilágítani a mai karizmatikus keresztény eklézsia híveit: szenvedés nélkül nincs dicsőség, nincs Jézus áldásainak megtapasztalása.

Összefoglalás

Ezen cikk célja a bátorítás, a hívők bátorítása és a hamis kereszténységtől való óvás és arra való figyelmeztetés. Sok csalódást okozhat az érzelmi fűtöttség, a felhevült álkereszténység. Nézzük meg magát az Igét, a Szentírást, Jézust. Ő az igazi minta számunkra. 


Elismerés, köszönet

Köszönet Ternay Melindának, aki segített ezen cikk megszületésében, a véleményem formálásában az "Andrew Strom: Vigyázat: Kundalini!" c. könyv magyar fordításának átküldésével. Köszönet Látó János-nak is a hosszú telefonos beszélgetésekért, amikből elmondta az átéléseit és véleményét más szemszögből.

Frissítési napló

[2020.dec.30] - Kundalini leleplező Youtube videó link hozzáadva

Testvéri üdvözlettel,

Quartus Miklós
2015. Augusztus 2. 

Erdőkertes

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése