2009. december 15., kedd

Isten-szerinti dicsőítés

Ennek az írásomnak a célja, az hogy közöljem azokat a látásokat az igazi, Isten-szerinti dicsőítésről gondolok és folyamatosan formálódik bennem. Azért tartom fontosnak ennek a cikknek a publikálását, mert Prazsák Lászlóval, az Imádság Háza Gyülekezet vezetőjével folytatott személyes beszélgetést követően lényeges véleménykülönbség alakult ki. Fontosnak tartom, hogy mi hívők világos, egységes látással rendelkezzünk e különösen fontos területen és ne engedjünk teret a mostani kor hatásának sem pedig a bűnös, minket körülvevő világ véleményének, elvárásainak beszivárgását gondolatainkba, döntéseink előkészítésébe vagy isteni dicsőítésünk milyenségébe. Ugyan jelenleg nem vagyok benne semmilyen "látható" dicsőítő szolgálatban sehol semmilyen formában (szemben Prazsák Lacival), mégis az alábbiakban leírtak több éves, Istennel való járás és tapasztalat, Bibliatanulmányozás és más hívőkkel való beszélgetés eredménye. Hiszem, hogy ez az írás mások és később a teljes magyarországi hívő közösség épülésére adatik majd.

Helyes dallam, melódia megválasztása

A dallam vagyis maga a zene komponálása vitathatatlanul Isten ajándéka amely sok ember veleszületett adottsága. A különféle dallamokból áll össze egy dal. Ezzel tudjuk az embereket Isten jelenlétébe vezetni, az emberi természetet, a lelket megérinteni és arra ösztönözni, hogy odajáruljon Isten elé. Feltétlenül fontos, hogy az isteni-ihletésű dalokat válasszuk meg akkor, amikor Istent akarjuk a megfelelő módon dicsőíteni. Amikor Isten elé járulunk, akkor nemcsak a szellemünkkel hanem a lelkünkkel is kapcsolódunk Istenhez, azon kívül, hogy a kivülállók is látnak/hallanak feltéve, ha közös dicsőítésben veszünk részt. Mint minden istentiszteleti formánál, itt is kell istenfélelemmel kell kiválasztanunk a megfelelő dalt. Éppen ezért a dallamnak is meg kell felelnie a megfelelő isteni követelményeknek. Isten dicsőítése szent dolog, ezért amikor neki szellemi áldozatokkal áldozunk a dicsőítés során, a dalnak - és az azt komponáló dallamnak - is szentnek kell lennie. A dallam, a melódia nem mindig semleges. Lehet negatív szellemiségű, kisugárzású is. Erre példa, hogy esetenként afrikai törzsekben egyes dallamok, ritmusok kimondottan sámáni vagy démonikus hatás alatt születtek hamis, pogány istenek imádására. Meggyőződésem tehát, hogy a dallam Isten által ihletett kell, hogy legyen és nem pedig a világban vagy ilyen törzsi kultuszoknál már korábban használt, jól vagy kevésbé ismert melódia. Amikor Őhozzá járulunk, a legjobbat, a legszebbet kell elé tárnunk. Nem használhatunk világi zeneszerzők dalait, hiszen az nem lenne ékes a mi szent Istenünk előtt. Tudom, hogy sokan sokhelyütt használnak a világban jól ismert melódiákat, dallamokat a dicsőítés során de ezt nem tartom helyénvalónak. Hadd idézem Dávid királyt a Zsoltárok Könyvéből:

"Hallgasd meg Uram az igazságot, vedd észre könyörgésem, figyelmezzél imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról. " (Zsolt. 17:1)

Látható, hogy Dávid király is ügyelt arra, hogy megtisztuljon amikor Isten elé járul. Elengedhetetlen, hogy szívünk ártatlan legyen vagy legalábbis ezután vágyakozzunk. A világban slágerként dúdolt, nem-hívő szerzők által szerzett dalok ugyan nagyon szépek, de egy istentelen, bűnös, paráznaságra vagy egyéb földi kívánságokra úszító lelkületet hordoznak, ezért nem tartom ékesnek, sőt szentségtelennek tartom az ilyen dalok dicsőítésre való fölhasználását. Isten dicsőséges hajlékának helye nem vállalhat közösséget szentségtelen, bűnös dallamokkal. Erre szólít fel a következő Igehely a Zsoltárok Könyvéből:

"Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. " (Zsolt. 29:2)

Amennyiben hiányban szenvedünk, kérjük Istent és biztos vagyok benne, hogy Ő megadja a mennyei dallamot azoknak, hogy azzal dicsérhessük Őt. Erre a történelemben már számtalan példa született: ha meg kellene számolnom a keresztény füzetekben szereplő dalok számát, egy telefonkönyv is kevés lenne hozzá. Szó szerint rengeteg hívő, Istentől ihletett dal született csak az elmúlt 20 évben. Nincs szükség a világ által "megtépázott" (ld. nem tiszta körülmények között felhasznált) dallamokra. A fentiek értelmében tehát nem értek egyet az Imádság Háza - Dicsőítő Iskola 2009.Nov.25-e során elhangzottakkal, amely nem lát semmi problémát, sőt ajánlja a Beatles vagy egyéb jól ismert világi, de nem hívő zeneszerzők által komponált dallamok, különféle melódiák Isten dicsőítésére való felhasználását.


FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK AZ ALÁBBI TÉMÁKKAL:

- Helyes dalszöveg megválasztása
,
- Zenei stílusok használata Isten dicsőítésére
(Rock 'n Roll, Jazz, Metal, Punk stb.)


Quartus Miklós
2009. November 30.

3 megjegyzés:

 1. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

  VálaszTörlés
 2. Az igazi Isten dicsőítés elsősorban ma=a Krisztus követők viselkedése miatt az Istent nem ismerő emberek dicsérik az Istent.
  Az engedelmes életünkkel dicsőítjük és dicsérjük az Istent, ahogy Krisztus is az engedelmes és igazságban való élésével dicsőítette az Atyát. A zenés dicsőítés tizedleges dolog Isten előtt.

  Máté 5:16
  Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy
  lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

  1Pét 2:12 Példás életet éljetek a pogányok között, hogy
  ha valamivel rágalmaznak titeket mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteteket látva Istent dicsőítsék a meglátogatás napján.

  Keresztény fesztivál?
  https://www.youtube.com/watch?v=EiHEkovhlro

  Az ÓSZ-i dicsőítés és az ÚSZ-i teljesen más már.

  Lehet énekelni, zenélni, de ez csak akkor kedves Istennek, ha ezt egy erkölcsös, engedelmes ember teszi, aki tisztogatja magát a bűneitől és igyekszik szót fogadni Krisztusnak és úgy él, ahogy Ő bemutatta!
  Ha ez már meg van, akkor arra is figyelni kell, hogy Istennek tetsző módon, az Ő eszközeivel, az Ő lelkületéből ihletett zenével dicsérjük Istent.
  Tehát ez nem változott az Ószövetség óta, hogy csak az engedelmes, erkölcsös, tiszta ember zenés, énekes dícsérete kedves Istennek.

  A Sínai szövetség zenés rendtartása és a Sion szövetség engedelmességben való megtartása (1.rész):
  https://www.youtube.com/watch?v=tbqSmnzn7jc

  VálaszTörlés