2019. november 6., szerda

Romankovics Klára emlékére

Volt velünk egy kedves testvérnő, aki vidám volt és élettel teli. Mindenhol ott volt, mindenütt megfordult. Kimondottan emberközpontú egyéniség volt, sokan ismerték. Ő sajnos 50 éves korában, idő előtt, 2019-ben elhunyt. A temetése 2019. november 5.-én volt a Budapesti Új Köztemetőben. Az ő élete nagyon jól illusztrálta azt, ami manapság sok hívő problémája:

Lehet-e hívőként újraházasodni akkor, ha már korábban egy hívővel házasságot kötöttem és az illető partner még él (nem halt meg)? 

Véleményem szerint az Írás egyértelmű útmutatásai alapján nem. Az életemben több, egymástól teljesen külön álló emberrel találkoztam, akik hasonló szituációba kerültek. Néhányukat közelebbről is ismertem, személyesen. Ez egy nagyon nehéz helyzet, amit meg tudok érteni. Azonban, annak érdekében, hogy a Földön jó életet éljünk és jól legyen dolgunk, Isten útmutatásait a Írásokban követnünk kell. Jézus és Pál apostol szavaiból egyértelműen kiderül, hogy Istennel a házasság egy szent dolog. Egy szövetség férfi és nő között, ami fel nem bontható. Ezt a szövetséget, a házasságot ember semmilyen körülmények között nem bonthatja fel. Mondhatjuk azt is köznyelven, hogy a hívőknél nincs válás. Páran akkor most kérdezhetik, hogy "Mi van akkor, ha a férjem/feleségem üt-ver-bánt?" Ebben az esetben azt tudom tanácsolni, hogy a személyes biztonság érdekében külön kell költözni vagy elszaparálni magát a szenvedő félnek. Ez azonban még nem jelenti a házasság felbontását, méginkább nem az újraházasodásra való szabad út megnyílását, egy fajta "licenszt" az újraházasodásra! Arról is tudok, hogy van egy olyan az Igében, hogy "kivéve paráznaság okával", említi Jézus. Ez valóban igaz, a paráznaság szándékosan megtöri a hívő házasságot is. Azonban még ez sem jelenti azt, hogy Isten előtt a szenvedő fél szabadon újraházasodhat, elválhat. Ezekre soha nem mondta Jézus, hogy szabad. Azt hiszem nem kell újra ismételnem, mit mondott Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban, de ha mégis valaki nem ismerné, akkor itt van:

"
Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonynyá teremté őket,
És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.

Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.

Máté evangéliuma 19:4-6 (Károli ford.)

A fenti tehát azt jelenti, hogy ha valaki hívő és Isten színe előtt köt házasságot, akkor nincs válás, sem nincs újraházasodás! Egész életében együtt kell maradnia vele. Egyetlen kivétel létezik: ha az egyik fél meghal. Akkor felszabadul az Istennek tett eskü alól. Ezt írja Pál apostol:

"

Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, a míg él?

Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.

Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.
 "
Rómabeliekhez írt levél 7:1-3 (Károli ford.)

Látható, hogy Isten tiszta és világos útmutatásokat ad a Bibliában véleményem szerint azért, hogy megvédje az embert. Hiszen Ő azt szeretné, hogy az embernek jó dolga legyen. Nemde? Ezt különösen fontosnak tartottam hangsúlyozni, hiszen sok általam ismert hívő nem érti ezt meg és többen figyelmen kívül hagyták ezt. Sajnos Romankovics Klára sem úgy tűnt, mint aki megértette volna a fenti figyelmeztetést, valószínűleg ezért kellett távoznia az élők közül kicsit idő előtt. A vele kapcsolatos három perces videó memorandum megtekinthető itt.

Ti ne így járjatok, hanem tartsátok be az Igét és kövessétek szorosan Isten útmutatásait.

Áldást kívánva, szeretettel:

Quartus Miklós
2019. november 6. 

14 megjegyzés:

 1. Róma 12:15, Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.

  Keresztényként észre kellene vedd, hogy mikor kell a sírókkal együtt sírni. Ha pedig nem sírsz, akkor legalább hallgass amíg mások sírnak és gyászolnak! A szeretet tapintatos.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. T. Csaba,
   A szeretet szerintem szigorúan megóvó, a veszélytől megmentő is! Ha látod, hogy valaki a hegycsúcs széle felé halad, ami után kilóméteres szakadék és halálos zuhanás jön, akkor mindent megteszel, hogy megmentsed. Ez a szeretet.

   Törlés

 2. Kedves Quartus Miklós! Hatalmas éleslátással vagy megáldva, hogy ilyen biztonsággal meg tudod állapítani a fent nevezett személy viszonylag fiatal korban való elköltözésének pontos és egyértelmű okát. Erre még a kórházi orvosok sem tudtak egyértelmű választ adni, pusztán arra céloztak, hogy legyengült szív izomzata nem bírta tovább... De, hogy ennek része volt e abban, hogy hosszú, hívő pályája alatt nem kevés ideig része volt (volt férjétől, s gyermekei atyjától) és más "megmondó emberektől", köztük vőlegény jelölttől is; s részben az életében lévő (utóbb kiderült, szintén bántalmazó férfi ismerőseitől) olyan fájdalom adagot begyűjtenie, amit sajnos nem bírt tovább elviselni szervezete... Még világosan emlékszem arra, a komment beszélgetésre, amelyik augusztusban folytatódott le; talán Margit vitaindítójával. Akkor is úgy emlékszem, hogy hozzászóltál; s ajánlottad is az egyik blogot, hölgyek számára útmutatásként. Nagy naívan el is küldtem pár hölgy ismerősömnek, s meglepődve tapasztaltam, hogy akik válaszoltak, majd hogy keresztbe le nem nyeltek. De mivel tudták, hogy én naívan, rossz szándék nélkül kértem őket véleményezésre; ezért nem esett bántódásom...

  VálaszTörlés
 3. "Ennyit az ottani "jótanácsokról" Valami elgondolkodtatott, mivel egymás tudta nélkül ugyan azt a számomra az idáig ismeretlen szót használták: "férfisovinizmus"... És valóban. Jobban belegondolva, abból a blogból kiérződik a női nem feletti felsőbb (hamis) tekintély, ami miatt nőt kevesebbnek tartja önmagánál; az a személy, aki azt a blogot írta. Sőt! Az egyik személy meg is nevezett egy személyt, akinek nevét egy nappal előbb olvashattam, hogy az ő vőlegénye is volt. S hogy miután megintetett, hogy ne menjen hozzá, egy jó barátnőjét vette el. Akinek 7 éve ment rá erre a múló házasságra. Azt is mondta a hölgy, hogy ez a személy annyira kikészítette őt, hogy kórházba is került miatta... Kedves Miklós! Te olyan határozottan állítod Magadról, hogy ismered az Írásokat. Akkor nem ismered az elválásról szóló levelet, amit Isten az izraelitáknak lehetővé tett, hogy azzal elbocsájthassák feleségüket? Amelyre nem mellesleg ki is tért Jézus azzal a magyarázattal, hogy azt is hozzátette: "a férfiak keményszívűsége miatt adta Isten" ezt a kiskaput. Azon kívül; mit tartalmaz a házassági eskü? Ágy és asztal közössége, valamint a másik félről való gondoskodás (nem bántalmazás) szerepel az esküben. Tehát, ha a házasság tulajdonképeni lényege nem teljesül, az már maga a házasság megtörése.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves ismeretlen! A Bibliában igen a férfi van előbb, utána a nő. A nő a férfi dicsőségét kell, hogy hordozza. A férfi pedig Krisztusét. Ha egyedülálló a nő, akkor segít a közösségben és szolgálhat is szellemi szolgálatban (démonűzés, bemerítés, bizonyságtétel), azonkívül, hogy taníthat van irányítaná a férfi szolgálókat. A válólevelet Jézus az Újszövetségben felülírta határozottan és mondta, hogy Isten már nem gyönyörködik benne. A férj elválása valóban rossz dolog, azonban a női félnek ilyenkor türelemmel várnia kell, talán visszatér, hiszen ő neki esküdött meg az Úr előtt. A férj rossz útra térése nem jelenti automatikusan Istennél a házasság felbontását, pusztán hűtlenséget az eredeti házassági eskühöz.

   Törlés
 4. Azt meg, ha józanul belegondolsz, tudod, mit ér egy bántalmazótól külön költözni, aki bármikor reá akadhat, s folytathatja a bántalmazást; mondván: "férjként joga van hozzá" Nem hallottál akár a közelmúltban is olyat, hogy valaki volt feleségét, annak anyósát, vagy lányát, fiát, sőt, még a kutyát is (!) meggyilkolta bosszúból, mert az külön költözött a garázda férfitól? A jelenlegi jogszabályok tehetetlenül állnak az ilyen bántalmazásos esetekhez. S amikor lépnek, nagyon sokszor már késő... Vagy azt mondod, Miklós: megérdemlik az ilyenek? Hulljon a férgese? (akit nem mellesleg féje, s férfi barátai, akik ellenségeivé váltak utóbb - tették férgessé: és taszították ironikus módon újabb és újabb bántalmazó pasi karjai közé? Amikor szerencsétlen nőnek már semmi önbecsülése sem maradt? Még mindíg ilyen véleményen vagy? Ha ismered az Írásokat, akkor tudnod kell, hogy Isten mindent az Ő emberek iránti szeretének kifejezése okaként rendelt. Így a Törvény is az életért van. Amely Krisztusra vezérlő Mesterünk. És olykor az élet védelme felül írja még a Törvényt is. Tudtad? Ha egy személyt halálra keresnek üldözői, s menedéket kér Nálad; s elbújtatod őt, s elhallgatod, hogy Tenálad van: akkor vajon megszegheted e a Törvény hazugságot tiltó parancsát? Hasonlatosképen, ha egy nőt nem egyszer vagy kétszer megütnek; de: rendszeresen bántalmaznak; akkor neki kötelessége megvárnia, amíg meg is öli az a szemét, aljas gazember? Nem! Kedves Miklós. Ugyan úgy, ha nem gondoskodik férji kötelezettségéről, vagy gondoskodásáról. Akkor sem. Mert az Úristen; amikor az Édenben megbízta Ádámot az egész teremtett világ feletti uralkodásra; ebbe nem értendő bele az asszony, akit később adott Társnak. Aki test a testéből, s csont a csontjából. S a kettő, ha együvé lesz, akkor lesz teljes, kiegyensúlyozott mindkét fél.

  VálaszTörlés
 5. MINDEN dolgotok szeretetben legyen meg. Ez sem ad senki férfinak okot sem felesége feletti basáskodásra, sem annak szóbeli, vagy tettleges bántalmazására! Más részt az ilyen bántalmazott gyermek magával viszi ezt az "élményt, mint traumát"; s vagy maga is bántalmazó, vagy anyjához hasonlóan bántalmazott lesz. Végezetül: senki sem adott hatalmat, felhatalmazást ahhoz, hogy Én, vagy Te bárkit bármely közösségből akár fenyegessünk, akár kizárjunk! A bírói hivatal egyedül Krisztusé!!! Más részt egy temetésnek a megzavarása; s botrány okozása - pláne, ha nagy nyilvánosság előtt zajlik; s előre megfontolt szándékkal valósítja meg a kegyeletsértést VALAKI, akkor a polgári Törvénykönyv szerint eléggé elmarasztalható! Ezen kívül; az ilyen, s ehhez hasonló magatartás; amivel a hozzátartozókat és barátokat gyászukban megbotránkoztattál, az állami és szűkebb, vagy tágabb közösségek által is elítélendő, megengedhetetlen cselekedet, s a jó hírnév megsértése akár nem kevés pénzbírsággal is szankcionálható - elmarasztalható - s teljes joggal!!! Mert mi lenne, ha bárki kedve szerint botránkozásokat okozna?!?! Tudod, mit mond az írás azokról, akik botránkozásokat okoznak? Ezen kívül, szektás viselkedésed magára a KERESZTÉNYSÉGRE hozott szégyent, amit annyira védelmezni akartál. Szomorú, hogy ennek kockázatát nem mérted fel, hiszen felnőtt, beszámítható ember vagy! Ha az Úrral olyan jó lenne a kapcsolatod; s nem csak a Törvény ismeretével rendelkeznél (mint a farizeusok és az írástudók) akkor tudnod kellene, hogy Isten, nem csak a Szeretet, az Igazság, a Jóság; de a Kegyelem, Irgalom és Megbocsájtás Istene is Egymagában. Nem emlékszel a tálentumos példázatra, aki adós volt az ő Urának? S neki is volt szolgatársa, aki viszont ő neki volt adósa??? Kedves Miklós! Annyi fájdalmat okoztál a családnak és barátoknak, hogy el sem mondható! Legalább annyi, s még több megbotránkozást. A videóval pedig besároztad jó hírnevüket! (mellesleg, mit ártott Neked Klára családja, s gyermekei?)
  Nem tudod é; hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk az Úr Ítélőszéke előtt; s meg kell felelnünk arra, hogy mit tettünk azokkal a személyekkel, akik akár a legkisebbek? S Jézus a velük megtett dolgokat Önmagára nézve fogadje el jó, avagy rossz cselekedetnek? Kérlek, gondolkozz el ezen.
  S ha úgy érzed (nem kötelező); bánd meg bűneidet, amivel vétkeztél szinte minden szabály és Törvény ellen, ami a kereszténység, s nem mellesleg emberbaráti; de állampolgári kötelesség volna... Én a magam részéről megbocsájtok. Akinek Klára olyan kedves volt, hogy az életemet adnám cserébe az Ővéért. De mivel tudom, s beletörődöm a megváltozhatatlanba, ezért meghajlok a tények, s hiszem, hogy az Úr akarata előtt, Aki nem akarta, hogy Ő tovább szenvedjen. Mielőtt kinevetnél, kérlek, gondolkozz el szavaimon. S imádkozz, hogy adjon az Úr kijelentést Neked, mit cselekedjél. Engem sem megsérteni, sem megijeszteni, sem megfenyegetni nem áll módodban még akkor sem, ha Tiéd lenne e Földön minden hatalom. De ez; mint azt tudjuk, koránt sincs így. Szeretném, ha megértenéd, hogy ha megtér egy ember; csak akkor történhet az meg, ha Isten szeretetét megtapasztalja.
  Fenyegetéssel, kényszerrel tartós megtérést, változást; pláne bűnbánatot követő bünbocsánatot, s majdani üdvösséget kimunkálni nem lehet. Atyafi szeretettel; de Számodra nagyobb önmérsékletet és körültekintést javasolva:
  József István Amberger

  VálaszTörlés
 6. nem hiszem el hogy meg halt. jól ismerem. nagyon jó barátom volt. nem hiető.

  VálaszTörlés
 7. De vannak megjegyzések. Csupán nem láthatóak, mivel az aszemély, akinek a feladata lenne az érkezett hozzászólásokat kitenni; nem végzi korrekt módon a feladatát. Avagy, talán elveszítette a belépési kódját a Bloghoz. Ez esetben azoban Ő sem tud újabb írást feltenni. Ha pedig még is tud; akkor pedig nem szeret szembesülni a kritikákkal, amelyekkel Őt ilyetén cselekedete végett számon kérik. Tudod, Kedves Miklós. Egy ízben megkérdezték a farizeusok és az írástudók Jézust, hogy micsoda hatalomnál fogva cselekszi azokat; amiket. Erre Ő mit felelt számukra? Emlékszel, Miklós? Van Istentől erre a konkrét cselekedetre, ami a Klára halála körüli, keresztény emberhez méltatlan viselkedésedet mentegethetné? Kérlek, légy óvatos, mit válaszolsz kérdésemre. Mert bár Klára elköltözésének okairól semmit sem tudhatsz. Arról azonban igen; hogy nagyon nem tanácsos "az Úr nevében állítólagos indítatásból sem cselekedni, sem pedig olyasmit mondani, amit az Úr nem mondott Neked... Tudod, az Ószövetségben nem volt tanácsos egy prófétának tévedni... Gondolom, tudod, hogy miért. Ezért ezer szerencse, hogy ma már az Újszövetségben vagyunk. De vajjon személy szerint ez esetben érvényes e a "Jobb Szövetség" számunkra, ha ilyen dolgokat teszünk, mint amit Te megtettél??? Én nem lennék olyan biztos a helyedben. Ez nem kórbonctani intézet. Ahol a boncoló orvos oktatja a kórboncnok jelölt gyakornokokat... Morbid dolog még rágondolni is, ugye? Hát, ugyan olyan morbid dolog az, amit Te elkövettél. Remélem, megjön a józanabbik gondolkodásod ez ügyet illetően.
  További szép napot és a tényleges valósággal való szembesülést kívánok!

  VálaszTörlés
 8. Még valami. Az imént láttam az ATV Híradójában egy bántalmazásos esetet, ahol kis híja, hogy a szenvedő fél majdnem meghalt. Kedves Miklós; még mindíg változatlan a véleményed a válás tilalmáról? Gondolod, hogy Isten egy szadista őrült mellett is kitartásra kényszerítené a nőt; ha (rossz sorsa) ilyen embernek alig nevezhető személy útjába sodor??? Nincs több kérdésem; egyenlőre...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. T. ismeretlen! Nem, az eltávolodás szükséges a bántalmazásos esetekben. Ez önvédelem ill. az élet védelme miatt van. Azonban ez nem jelent még válást Isten előtt szellemi értelemben. Az egyik fél rossz útra térése annak a személynek a kilépését vagy házassági eskü megszegését jelenti, a másik fél és Isten azonban még vár(hat). A bántalmazott fél nem kap felhatalmazást arra, hogy ő is felbontsa az esküjét és mással kössön másik házassági szövetséget. Ilyenkor a bántalmazott félnek el kell különülnie és várnia, hogy a bántalmazó megváltozzon. Azonban a cikkem témája nem ez, hanem a szellemi házasság felbontása és az újraházasodás ténye bibliai szemmel nézve.

   Törlés
 9. https://pistabacsimogmondja.blogspot.com/2019/11/elszamolas-elszamoltatas-szamonkeres.html

  VálaszTörlés